Sannhetens øyeblikk for voldsvenstre

Tør Antifa-terroristene å erkjenne at de er leiesoldater uten lønn?

Sannhetens øyeblikk for voldsvenstre

Islamisten Wakas Mir samlet etter Mortensrudopptøyene inn 85 000 til bøtelagte voldsmenn. På spleis publiserte han følgende tekst;

«20 Juni 2020 så hadde SIAN en demonstrasjon på Mortensrud. Der skulle de spre mer av den haten dem har inni seg ved å ikke bare møte opp for å provosere folk men for å brenne koranen. Politiet var der, men det hjalp lite. Noen av de unge demonstrantene kastet egg på SIAN for å vise hva dem følte om dem. For akkurat eggkasting fikk hver av dem 12000 kr i bot. Siden dem ikke har gjort noe ulovlig eller voldelig har vi lyst til å samle for å dekke bøtene / advokatkostnadene deres for å vise at vi skal ikke ha nazister som SIAN i gatene våre. Vi mener at bøter er litt for mye spesielt når selve SIAN slapp å betale noe som helst når selve demonstrasjonen har kostet oss skattebetalere en god del allerede».

Dette er en fin manifestasjon av at Mir ikke skjønner noe av norsk rettssystem, og at han ikke liker vestlige frihetsverdier og universelle menneskerettigheter.

Realiteten er at SIAN driver folkeopplysning om det hatet koran og sunna retter mot ikkemuslimer. Vi bedriver objektiv faktaformidling. Mir må rette klagene sine til koranens forfatter.

Mir betrakter noen former for vold som akseptable. Men når en motdemonstrant bryter loven ved å utøve vold mot SIAN, oppnås ikke straffefrihet bare fordi ens religiøse følelsesliv er krenket.

At statsmakten har voldsmonopol, og at vold ikke er en lovlig argumentasjonsteknikk, er en realitet Mir ikke har tatt inn over seg.

At Mir har holdninger som ikke er kompatible med å oppholde seg i Norge fremgår også tydelig av det faktum at han tidligere har samlet inn penger til koranskole.

Den ex-kristne avisen Vårt Land skriver i dag om Mir sin terrorfinansiering. Her fremgår det at han deler ut koraner fra butikken sin. Det er positivt. Mange av de ex-muslimene jeg har snakket med, sluttet å være muslim nettopp da de leste koranen. Men viktigere enn å lese koranen, er å lese sunna. Islam = Muhammed. Koranen alene gir liten innsikt i islam.

Mir vil betale bøter til bøtelagte muslimer. Mannen er islamist, han kan sin sharia, og vet godt at zakat ikke skal distribueres til skitne vantro kulturmarxister.

Dersom voldsvenstre faktisk er interessert i å skape en bedre verden, kunne de rettet en henvendelse til islamistene som profitterer politisk på den eskalerende venstrevolden. Da ville de fått lære at Allah hater Antifa like mye som han hater SIAN, og at Mir er en god muslim etter koranens definisjoner av begrepet.

Innsamlingen til Mir er velegnet til å konstatere at vi har en sivilisasjonskollisjon der islam og kulturmarxisme er enige om å rive ned, men uenige om hva som skal bygges opp på ruinene av Norge. I den grad voldsvenstre har evne til å skru på hjernen sin, kan denne saken initiere refleksjon over hva de er med på, og hvem sin sak de faktisk fremmer.

At Mir er juridisk analfabet er ikke unaturlig siden han ikke har omfavnet vertslandets normer og regler. Verre er det at Vårt Land bagatelliserer adferden til Mir når de gjengir mitt syn på finansiering av bøter til voldsmenn. Avisen hevder det er min personlige mening, at eggkastere er voldsmenn. Realiteten er at norsk rettspraksis er helt tydelig; Fenomener som for eksempel spytting og kasting av egg, tomater, appelsiner og metallobjekter, er definert som straffbar vold, det som i straffeloven benevnes «kroppskrenkelse». Dette er rettsstatens bedømming. Ikke min personlige mening.

Terror kan defineres som politisk motivert vold mot ikkestridende mål. Mir støtter terrorister. Det er et objektivt faktum.

Spørsmålet som gjenstår er i hvilken grad dette vil påvirke de venstreekstreme terroristenes vilje til å fremme islams okkupasjon av Norge, når de nå tydelig kan se at islam ikke tilbyr dem noe mer enn hva islam tilbyr andre vantro; Nød, død og fordervelse.