Satans yngel oppfører seg islamsk

Satans yngel oppfører seg islamsk

Det er påny tid for bløtkaker og fest i de islamske hjem. En god muslim har gjort sitt beste for å ta livet av Salman Rushdie.

Bakgrunnen for gårsdagens islamske atferd mot Rushdie var hans roman Sataniske Vers fra 1988.

Det er flere bevis på at Muhammed var en falsk profet. Ett av dem er episoden der Muhammed droppet sitt ufravikelige krav om islamsk monoteisme, og inviterte andre guder inn i islams teologi. Dette gjorde han i ett av sine mislykkede forsøk på å få hedninger og jøder til å konvertere.

Da Muhammed skjønte at han hadde bæsjet på leggen, og ble satt til veggs for sin inkonsekvente omgang med monoteismen og hans egne selvmotstridende teologiske krumspring, trakk han versene tilbake.

At Muhammed kunne annullere vers er jo underlig dersom det medfører riktighet at koranen er en nøyaktig kopi av bokens mor som har stått i Allahs bokhylle siden før verden ble skapt.

Koranen hevder selv å være evig, uforanderlig og perfekt. Det er jo en påstand som strider mot de observerbare fakta på mange måter, men Muhammeds tukling med skriften i saken om de sataniske vers, står sammen med Aisha sin beretning om at noen vers ble spist av en geit, som tydelige teologiske bevis på at Allah er en løgner når han i koranen påstår at koranen er evig, uforanderlig og perfekt.

Når Allah lyver om noe så sentralt – hva annet lyver han også om?  

De opphevede vers ble omtalt som de sataniske vers. Når profeten gjør feil, er det jo aldri hans egen feil. Denne tilnærmingen har gode muslimer adoptert.  I islam er det alltid «de andre» som har skylden når noe går skeis. Denne gangen var det skøyeren med horn i panna som fikk skylden for Muhammeds freudianske glipp.

Hvis Satan kunne diktere disse versene, hvilke andre vers står han bak?

Ikke glem at da Muhammed fikk sin første hallusinasjon om besøk fra det som ble konkludert å være engelen Gabriel, var han selv overbevist om at den besøkende var en ond kraft, Satan. Basert på innholdet i den islamske teologien er det all grunn til å tro at Muhammeds førstehåndsinntrykk er korrekt, og at den kristne som senere antok at Muhammed hadde hatt besøk av en engel, tok feil. En objektiv analyse av islams teologi og oppfinner må nødvendigvis føre til en konklusjon om at islam er Satans lære.

I så måte er det tilsynelatende selvmotsigende at muslimer blir mordlystne når noen påpeker de klare forbindelser mellom Satan og islam.

Dette beror på at også islam setter opp et skille mellom gode og onde mennesker, gode og onde gjerninger. Men begrepsapparatene våre er motsatte. Dette forvirrer de fleste ikkemuslimer, og er grunnen til at det er så lett for muslimer å selge muslimløgner til vantro.

Hva som er godt og dårlig beror på om man baserer seg på islams etikk, eller etikken i de andre verdensreligionene og humanisme.

Islams etikk er synonym med Allahs vilje, materialisert i koranen. Som er diktert av Satan. Islams etikk er derfor motsatt av vestlig etikk. Dette er utvetydig fastslått i Reliance of the Traveller a1.4.

Vår etikk er en morallære fundamentert i judeokristent tankesett. Enten man tror eller ikke tror, baserer vi oss på den gylne regel. Det gjør ikke islam.

Det som er godt i islam er ondt i vår etikk, og motsatt. Derfor er en god muslim et dårlig medmenneske. Muhammed var verdens beste muslim, og han var kompis med Satan, helt fra de møttes i hulen i 610.

Satan er en fyr som får mennesker til å ta dårlige valg, gjøre dårlige gjerninger. Han fikk Adam og Eva til å spise forbuden frukt, og han fikk Muhammed til å finne opp islam.

Nå har Satan motivert en god muslim til å prøve å drepe Salman Rushdie, som blant annet er islamkritiker.

Når koranen beviselig er falsk – da er også budbringeren Muhammed en falsk profet.

Selv den mest ihuga muslim vil være i stand til å prosessere slik enkel logikk hvis han tillater seg å tenke. Heldigvis for de gode muslimene er fri tanke forbudt i islam, nettopp fordi menneskets frie tanke kunne gitt dem idéer som strider mot de absolutte (selvmotsigende og usanne) sannheter som er nedtegnet i koranen.

Islam betyr underkastelse, for Allahs vilje. Når Allah sier drep blasfemikere, da dreper muslimske zombier for Allahs sak. Det vil de fortsette å gjøre over alt der islam tillates å ha politisk makt.

Skal man skape trygge omgivelser for siviliserte mennesker, må de shariatilbøyelige deporteres. Det vil ikke skje med dagens vestlige politikerstand.

Derfor vil muslimske morderzombier fortsette å gjøre livet utrygt for patrioter, blasfemikere og tilfeldig utvalgte ofre også i fremtiden.