Ser ikke at fortielsene undergraver frihets- verdiene i samfunnet

Kunnskapsminister Guri Melby viker unna - ingen konfrontasjon med islam i norsk skole (Foto: Stortinget)

Kunnskapsministeren, Guri Melby, har mangelfulle kunnskaper om ytringsfriheten i skolens klasserom:

Ser ikke at fortielsene undergraver frihets- verdiene i samfunnet

Undervisningsminister og nyvalgt leder i Venstre, Guri Melby, skriver i Aftenposten i dag at «elevene skal få respekt for og slutte opp om grunnleggende demokratiske verdier, som gjensidig respekt, toleranse og den enkelte tros og ytringsfrihet». Kunnskapsministeren innser ikke at forutsetningen for «gjensidig respekt, toleranse og demokrati», er at man har et felles grunnlag knyttet til visse grunnverdier. Elever som er indoktrinert som muslimer fra barnsben av er i utgangspunktet fiendtlig innstilt til den vestlige samfunnsmodellen. Foreldrene krever at lærerne skal tegne det samme bildet av islam som de har fått på koranskolen. Ut fra læreplanen og det læreren anser som «hensiktsmessig» - blir islam skjermet. Dermed må den kritiske sannhetssøkning avskjæres. De grunnleggende norske verdier som demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet, settes ikke opp mot islam. Elevene forlater skolen med et falskt bilde av det denne ideologien står for.

Aggressiviteten blant muslimske elever i den videregående skole blir truende når læreren pirker i muslimenes «sannheter». Den lærer som «fornærmer profeten» setter jobben, helse og endog liv i fare. Lærerne vet at blir de angrepet må de selv - uten noen støtte verken fra kolleger eller myndigheter – ta konsekvensene. En vanlig lærer vil ikke utsette seg selv og sin familie for et ødelagt liv - da er det mer «hensiktsmessig» å holde tilbake enhver kritikk av islam.
Med forankring i læreplanen krever kunnskapsministeren at skolen skal vise respekt og toleranse for den enkeltes tro. Samme argument bruker muslimske ledere. De nekter å diskutere med motstandere som ikke viser «respekt for deres tro». Hvordan kan man vise respekt for en tro som i realiteten er en ideologi som styrer politikken i 57 land - en politikk som nettopp er i strid med demokratiet og menneskerettighetene? Skal man vise respekt for - eller skal skolen bekjempe diktaturet? Vil man respektere de som hevder at jorden er flat, eller som fornekter holocost og at det var England og Frankrike som startet 2. verdenskrig? Skal vi respektere nazister eller skal de bekjempes?
Arbeiderpartiveteranen Helge Røed skrev en kronikk der han konstaterte at nasjonalsosialismen er ikke som andre politiske bevegelser. Nettopp – nazismen er så ufyselig at et samlet demokratisk nettverk har nedkjempet alt hva denne politiske bevegelsen står for. Hele samfunnet med skoleverket og myndighetene i spissen står bak denne holdningen. Det samme må skje med islam, men i skolen går det den motsatte vei.
Kan vi se for i den nærmeste tiden som det normale at rektorene inviterer en representant fra f. eks. SIAN, Resett, Document.no eller Human Rights Service som foredragsholder i klasserommene?
Cemal Knudsen Yucel i Ex-muslims of Norway ble invitert av en lektor som foredragsholder. Det ble en selsom og uvant opplevelse. Knudsen Yucel har sett nærmere på de norske skolebøkene. Han hevder at de er skandaløse - de tegner et glansbilde av islam.
Politikerne har en lang vei å gå – det spørs om de noen gang tør å ta konfrontasjonen, eller om land og folk må tilpasse seg «Det nye Norge».
Arne Tumyr