Sharia for nybegynnere

Den planlagte Ground Zero-moskeen i New York har satt sinnene i kok hos alminnelige amerikanere. Fotografiet er fra en demonstrasjon 06.06.10 mot moskébyggingen, under ledelse av SIANs amerikanske broderorganisasjon SIOA. Mer enn 10 000 mennesker deltok i demonstrasjonen. Imamen bak mosképrosjektet hevder at den amerikanske grunnloven er shariakompatibel. (Foto: Stop islamization of America (SIOA))

Sharia for nybegynnere

Imam Feisal Abdul Rauf [initiativtager til Ground Zero-moskeen i New York, red. anm.] hevder at den amerikanske grunnloven er shariakompatibel. La oss derfor i det følgende undersøke noen sharialover for å se hvor sannferdig Imam Rauf er:

1. Jihad, definert som «å føre krig mot ikke-muslimer for å etablere religionen», er en plikt for enhver muslim og ethvert muslimsk statsoverhode (kalif). Muslimske kalifer som avviser jihad, bestrider sharia og er uegnet til å styre.

2. En kalif kan tre inn i sin stilling gjennom maktovertakelse, det vil si ved tvang.

3. En kalif er unntatt fra å bli tiltalt for alvorlige forbrytelser som drap, ekteskapsbrudd, ran, tyveri, drikking og i noen tilfeller av voldtekt.

4. En prosentandel av zakat (veldedighetspenger) må gå til jihad.

5. Det er obligatorisk å adlyde ordre fra kalifen, selv om han er urettferdig.

6. En kalif må være en muslim, en ikke-slave og en mann.

7. Den muslimske offentligheten må fjerne kalifen hvis han avviser islam.

8. En muslim som forlater islam må drepes umiddelbart.

9. En muslim vil få tilgivelse for drap på: 1) en frafallen 2) en ekteskapsbryter og 3) en ransmann. Vigilantemessig gatejustis og æresdrap er akseptabelt.

10. En muslim vil ikke få dødsstraff hvis han dreper en ikke-muslim, men vil få det for å drepe en muslim.

11. Sharia har aldri avskaffet slaveri eller seksuelt slaveri, men regulerer det i høy grad. En herre vil ikke bli straffet for å ha drept sin slave.

12. Sharia foreskriver døden ved steining, halshugging, amputasjon av lemmer og pisking selv for moralforbrytelser som utroskap.

13. Ikke-muslimer er ikke lik muslimer for loven. De må føye seg etter islamsk lov hvis de skal forbli trygge. Det er forbudt for dem å gifte seg med muslimske kvinner, bære frem til offentlig skue vin eller svinekjøtt, resitere sine skrifter eller åpent feire sine religiøse helligdager eller begravelser. Det er forbudt for dem å bygge nye kirker eller bygge dem høyere enn moskeer. De kan ikke tre inn i en moské uten tillatelse. En ikke-muslim er ikke lenger beskyttet hvis han leder en muslim bort fra islam.

14. Det er en forbrytelse for en ikke-muslim å selge våpen til noen som vil bruke dem mot muslimer. Ikke-muslimer kan ikke forbanne en muslim, si noe nedsettende om Allah, profeten eller islam, eller avdekke svakheter hos muslimer. Men muslimer kan forbanne ikke-muslimer.

15. En ikke-muslim kan ikke arve fra en muslim.

16. Bankene må være shariakompatible, og renter er ikke tillatt.

17. Ingen vitnesbyrd i retten er akseptabelt fra mennesker med lavstatusjobber, slik som gatefeiere eller badehusbetjenter. Kvinner i lavstatusjobber som gråtekoner, kan ikke beholde foreldreretten til sine barn i tilfelle skilsmisse.

18. En ikke-muslim kan ikke styre – selv over en ikke-muslimsk minoritet.

19. Homoseksualitet straffes med døden.

20. Det er ingen aldersgrense for ekteskap med jenter. Ekteskapskontrakten kan finne sted når som helst etter fødselen, og kan bli konsumert ved 8 eller 9 års alder.

21. Oppsetsighet fra konas side opphever mannens plikt til å forsørge henne, gir ham tillatelse til å slå henne og nekte henne å forlate hjemmet.

22. Skilsmisse er kun i hendene på mannen, og er så enkelt som å si: «Jeg skiller meg fra deg». Det trer i kraft selv om mannen ikke tilsiktet det.

23. Det er ikke noe felleseie mellom mann og kone, og mannens eiendom går ikke automatisk til kona etter hans død.

24. En kvinne arver halvparten av hva en mann arver.

25. En mann har rett til å ha opp til fire koner, og ingen av dem har rett til å skille seg fra ham – selv om han er polygam.

26. Medgiften blir gitt i bytte for kvinnens kjønnsorganer.

27. En mann har lov til å ha sex med slavekvinner og kvinner fanget i kamp, og hvis kvinnen som gjøres til slave er gift, blir hennes ekteskap annullert.

28. Vitnesbyrdet til en kvinne i retten har halve verdien av en manns.

29. En kvinne mister foreldreretten hvis hun gifter seg på ny.

30. For å bevise voldtekt, må en kvinne ha fire mannlige vitner.

31. En voldtektsmann kan bli pålagt bare å betale brudepenger (medgift) uten å gifte seg med voldtektsofferet.

32. En muslimsk kvinne må dekke hver tomme av kroppen sin, som regnes som «awrah», et kjønnsorgan. Ikke alle shariaskoler tillater at en kvinnes ansikt vises.

33. En muslimsk mann blir tilgitt hvis han dreper sin kone på tidspunktet han tok henne på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Det motsatte gjelder imidlertid ikke for kvinner, siden mannen «kunne være gift med kvinnen han ble tatt med».

34. Det er obligatorisk for en muslim å lyve dersom formålet er obligatorisk. Det betyr at for det formål å overholde islams bud, slik som jihad, er en muslim forpliktet til å lyve, og skal ikke ha skyldfølelse eller skam forbundet med denne typen løgn.

Det ovennevnte er entydige lover i islam avgjort av fremragende imamer etter år med undersøkelse og tolkning av Koranen, Hadith og Muhammeds liv. La derfor den lærde imamen Rauf fortelle oss: Hvilken del av det ovennevnte er i samsvar med den amerikanske grunnloven?

Av Nonie Darwish, FrontPage Magazine 27.08.10. Oversettelse til norsk ved SIANs nettredaksjon.

Nonie Darwish er forfatter av «Cruel and Unusual Punishment; the terrifying global implications of Islamic law» og grunnlegger av Former Muslims United.