Shariapoliti i Ullahsaker

Sosialistene på Jessheim er infiltrert av islamister

Shariapoliti i Ullahsaker

Mahmod Ahmad; Deporteringskandidat.

SIAN holdt informasjonsstand på Jessheim 24.8.2019. Det ble en fin manifestering av De Uintegrerbares dødsgrep på norske ryggradsløse lokalpolitikere. Shariapolitiet til Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti opphevet norsk lov og menneskerettighetene. De stupide vantro skjønte ikke hva de medvirket til. To pakistanske emirkandidater jaget både rettroende og feiltroende tilhørere vekk fra SIAN sin folkeopplysning. At politiet tillot shariapolitiet å bedrive ordenstjeneste shariastyle er et knefall for De Uintegrerbare.

Talene kan sees her:   

Lars Thorsen

Ellen Due Brynjulfsen

Anne Bråten

Shariapoliti i aksjon

De hitreiste pakistanerne Jalil Vahedi og Mahmod Ahmad gjetet det fremmøtte publikum. De satte borgernes menneskerettigheter til side når de – ved bruk av fysisk makt – hindret allmennheten i å delta i politisk forsamling og meningsbrytning. Formålet var å avskjære folk fra å høre ubehagelige sannheter, samt å hindre De Uintegrerbare i å oppføre seg islamsk. Slikt tar seg jo dårlig ut, når en skal selge løgnen om suksessfullt multikulturelt samkvem mellom norsk kultur og islamsk ukultur.

Publikum ble fratatt forsamlings- og bevegelsesfriheten. At de hitreiste shariaaktivistene slik spytter på norsk lov overrasker ingen, men det er et grovt brudd på grunnloven, politiloven  og menneskerettsloven at politiet tillot dette å utfolde seg. 

Tskjorta til Ahmad kunngjorde at antidemokraten  fra SV vil ha et varmere samfunn. For oss skitne vantro betyr det bare en ting.Allah byr ikke på annet en pinsler og død, og deretter mer pinsler, for oss.

Antidemokratene fra Pakistan blånekter for at Jessheim har et islamproblem. Men herrefolkadferd og annen islamsk adferd er godt dokumentert. Noen av publikum erklærte da også at «det var godt vi tok turen til Jessheim».

Ullahsaker kommune har selv kartlagt hvordan de unge har det i kommunen. Funnene samsvarer dårlig med løgnene fra dem som ikke vil Norge vel. I tillegg til sosiale og økonomiske forskjeller, som kulturmarxistene har hjernevasket de unge til å tro at er myndighetenes – og ikke foreldrenes eget – ansvar, peker de unge på at det er «lite trygghet og ungdomskriminalitet – ungdomsgjenger o.l. utrygt å gå ut på kveldene. Behov for trygghetsskapende tiltak/mer politi».  

Islamske tilstander, med andre ord.

Jessheim er blitt et feilkulturelt samfunn med klare ulemper og ingen synlige fordeler.

Politiet advarte mot disse tilstandene i 2017. Har ikke De Uintegrerbare politikerne fått med seg det?

Det er så populært å utøve vold på Jessheim at minibarbarer kommer fra hele Østlandet for å delta.  

Det er neppe byens buddhisttempel som er årsaken til at tilværelsen er utrygg på Jessheim. Alle med påskrudd hjerne vet hvilket tankesett som er fundamentert på intoleranse, hat, vold og enda mer vold.

Jeg betviler ikke at det også er innslag av skitne vantro unge som deltar i voldsutøvelsen. Jenter vi prater med forteller – og vi kan konstatere det ved selvsyn – at norsk ungdom som roter seg inn i en gjeng med uintegrerbare minibarbarer, tar etter adferden til Herrefolket. Ikke sjelden oppfører de norske seg enda verre, for å bli akseptert. Det samme fenomenet så man jo med norsk NS personell under 2. Verdenskrig,  og med konvertitter til islam under islams pågående krig mot menneskeheten.

Da en barnehage på Jessheim måtte legge ned «Hottentottavdelingen» var en av anførslene fra  psykologhold at navnet kunne få norske unge til å føle seg overlegne, og de hitreiste til å føle seg underlegne. Historien viser at det motsatte har skjedd, og jeg tror ikke det var hottentottnedleggelsen som trigget De Uintegrerbare til å føle seg ovenpå og utvise herrefolkadferd. Det står nemlig i Boken.