SIAN avholdt sitt første ordinære årsmøte 14. mars

SIAN avholdt sitt første ordinære årsmøte 14. mars

På forrige årsmøte ble det enstemmig vedtatt å endre navnet fra Forum mot islamisering til Stopp islamiseringen av Norge (SIAN). Arne Tumyr ble valgt som leder og gjenvalgt på SIANs årsmøte 14. mars. Foruten å behandle vanlige organisasjonsmessige saker, som valg og gjennomgang av årsberetning, ble det en livlig diskusjon om strategien videre fremover.

SIAN er nå i sterk vekst over store deler av landet, men mange er redde for å stå frem som anti-islamister. På årsmøtet ble det lagt vekt på å bygge opp SIAN videre som organisasjon. Politikere må påvirkes til å stoppe masseinnvandringen av muslimer og hindre at islam vokser som politisk kraft i Norge. Høstens forestående stortingsvalg ble også ivrig diskutert og ulike synspunkter fremkom. SIAN fikk også en hilsen fra broderorganisasjonen Stop islamiseringen af Danmark (SIAD) ved landsformann Anders Gravers. Hilsenen fra SIAD lød som følger:

En stor hilsen skal der lyde til vores tapre medkæmpere i SIAN. Det er store og mørke kræfter vi er oppe imod, derfor er det vigtigere nu end nogeninde at vi står sammen på tværs af landegrænser i Europa og hjælper hinanden. For selvom det ser mørkt ud, så kan vi sammen bekæmpe det onde og vinde. Derfor er det godt at have SIAN med i SIOE, Stop Islamisation of Europe. Vi vil i de kommende måneder intensivere SIOE-samarbejdet og arbejde på at få SIOE-afdelinger i ethvert europæisk land.

I Danmark har vi indset at vi ikke kan stole på populistiske politikere og derfor har vi taget konsekvensen og indsamler nu vælgererklæringer for at kunne stille op til næste folketingsvalg. Jeg nævner dette fordi vi kan se at mange nordmænd nu sætter deres lid til Fremskrittspartiet. Det kan man ikke gøre, vi har set det i Danmark med Dansk Folkeparti. Politikere er og bliver politikere. De blæser hen hvor vinden bærer dem. Derfor er der som aldrig før brug for en organisation som SIAN i Norge. Tak for jeres store indsats for et frit Norge.

Med de bedste hilsner
Anders Gravers

Den venstreekstreme og statsfinansierte organisasjonen SOS-rasisme hadde dessuten en punktdemonstrasjon utenfor SIANs møtelokaler der 5-6 politisk ubevisste individer forøkte å sammenlikne SIAN med nazisme. Politiet var til stede. Det SOS-rasisme åpenbart ikke har fått inn i hodet er at SIAN tar fullstendig avstand fra både kommunisme og nazisme. De har åpenbart ikke fått med seg at SIAN har med folk med ulik etnisitet og hudfarge. SIANs eneste agenda er å sørge for at Norge forblir et fritt land der det islamske lovsystemet sharia ikke har noen plass.

SIANs årsmøte var på alle måter vellykket og kursen for det videre arbeidet ble staket ut vel vitende om at vi har en lang og seig kamp foran oss.

SIANs internettredaksjon
Observatør