SIAN ber om møte med justisministeren

SIAN ber om møte med justisministeren

På bakgrunn av det som skjedde på Egertorget 22. mai og 13. juni, har SIAN bedt om å få møte justisminister Knut Storberget. Hensikten er å drøfte hva som kan gjøres for at ytringsfriheten kan sikres på gateplan i Oslo. Som de fleste kjenner til hadde SIAN innhentet tillatelse til å avholde lovlige demonstrasjoner der man ville bekjentgjøre SIANs budskap, men begge ganger – dels under dramatiske forhold – ble organisasjonen hindret i å ytre seg.

Hittil har det ikke kommet noe svar fra departementet, der byråkratene trolig ikke er særlig lystne på å møte ”rasistene” i SIAN. Men det hører til sjeldenhetene at man i et departement sier nei til å avholde et møte med en interesseorganisasjon som ber om det. Derfor har styret i SIAN godt håp om at et slikt møte kommer i stand.

Det som i særlig grad er temaet i denne forbindelse, er om politiet bør være mer aktiv for – på den ene siden å beskytte den lovlige demonstrasjonens ytringsutøvelse – og på den andre siden hindre at en ulovlig demonstrasjon med ordensforstyrrelse ødelegger og hindrer det lovlige arrangementet. I slike situasjoner må politiet forholde seg til sin instruks. Et nærliggende spørsmål i den forbindelse er om denne politiinstruksen er god nok. Det er blant annet dette SIAN ønsker å drøfte med justisministeren.

SIANs internettredaksjon
Observatør