SIAN – et felles forum i kampen mot islamisme

SIAN – et felles forum i kampen mot islamisme

Flere organisasjoner, mange enkeltpersoner og også institusjoner lider under og er sjokkert over islamiseringen av vårt samfunn. Denne situasjonen til tross – i Norge er der ingen felles front eller samlende kraft som står islamismen imot. Muslimene har på sin side fritt spillerom i vårt demokrati. Den landsdekkende organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) – vil i tiden framover trolig være det forum der de fleste kan forenes i et kraftsentrum og i en motstandskamp. Alle som vil være med i dette arbeidet, bør derfor vurdere medlemsskap i SIAN.

Mange ressurspersoner som har markert seg i kampen mot islam, viker tibake for å ha noe med SIAN å gjøre. De frykter åpenbart å bli slått i hartkorn med ”rasister” – ja, for de på ytterste venstre fløy stempler enhver islammotstander som rasist. De som frykter islam lider av, ifølge blant annet Lars Gule, ”islamofobi” – en tilstand som de hevder må bekjempes på samme måte som rasisme.

Motstandsfolket i Norge har politisk følt seg hjemme hos Fremskrittspartiet, men ledelsen der fryktet også for rasiststemplet – og det som verre var – de kunne bli beskyldt for å representerte nazistisk brungrums! Følgelig sparket Carl I. Hagen ut alle som var klarsynte i sin islamkritikk. Ledelsen i FrP ville for all del ikke fremstå som et rasistisk parti. Slik la de seg flat for argumentasjonen til venstresosialistene. Carl I. Hagen og Siv Jensen kan ikke en gang ha samarbeidslinjer med Pia Kjærsgaard og Folkepartiet i Danmark – for ikke å tale om andre anti-islamske politiske partigrupperinger i Europa.

For noen år siden oppsøkte Erik Gjems-Onstad Øystein Hedstrøm i FrP på Stortinget. Sistnevnte fikk nærmest åndenød ved tanken på at noen kunne se – enn si fotografere ham sammen med Gjems-Onstad! Den samme Hedstrøm vil heller ikke ha noe med SIAN å gjøre.

Folkebevegelsen mot innvandring (FMI), som egentlig er imot innvandring av fremmedkulturelle – les muslimer – har minimal oppslutning på sine møter. Medlemmene tør ikke møte fram av frykt for angrep fra SOS rasisme og lignende grupperinger. Norsk misjon i Øst som har de mest groteske erfaringer fra hvordan kristne i muslimske land forfølges, vil ikke – tør ikke fortelle om sine erfaringer for SIANs medlemmer. Tydeligvis frykter de rasiststemplet de også. Det er et helt nytt og skremmende trekk ved vårt samfunnsliv i dag – frykten for å bli stemplet som rasist lammer ytringsfriheten. Det gjelder å skrive, tale og fremfor alt ikke vise seg sammen med noen som allerede er brennemerket.

Etter som SIAN bygger på demokratiet, FNs menneskerettighetserklæring og rettsstatens prinsipper, er det reelt sett intet grunnlag for rasismebeskyldningene. Det organisasjonen vil er å motarbeide islamiseringen ved å utvirke sann folkeopplysning.

Selv om medlemstallet i SIAN burde ha vært langt høyere, oppleves nå en gledelig økning. Da Jens Christian Hauge startet Milorg i begynnelsen av krigen hadde han tre personer i et fylke som Vestfold. I 1945 var tallet totalt 45 000 mann i hele landet. De var villige til det største offer for vår frihet og fred.

Mye står på spill også i vår tid – alle som ser alvoret og som vil gjøre en liten innsats kan gjøre det ved å melde seg inn i SIAN eller på annen måte støtte organisasjonen.

Undertegnede er leder av SIAN, men for ordens skyld presiseres at denne artikkelen står for undertegnedes egen regning.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder