«SIAN fremmer rasisme»

Fra venstre. Lars Gule, buddhistmunk Såzen Larsen og prest i den norske kirke, Sigvald Kruse.

Gnistrende sammenstøt Gule-Tumyr på fredelig dialogmøte

«SIAN fremmer rasisme»

Mens det ikke skulle være noe debattmøte men bare dialog og opplysende samtale i Forum for Tro og Livssyn i Kristiansand Folkebibliotek i går kveld, ble det tvert imot et gnistrende sammenstøt mellom filosof og politisk  islamekspert Lars Gule og Arne Tumyr, leder i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN). Gule var invitert til å foredra om: «Respekt og toleranse – er det grenser for hva vi må respektere og tolerere? », men helt uten foranledning  gikk Gule rett i strupen på SIAN og Arne Tumyr, som han hevdet sto for rasisme, hets og hat mot muslimer. Tumyr svarte rolig og saklig på angrepet – og han fikk støtte i forsamlingen. Lars Faksvaag som hadde oppholdt seg i flere år i India fortalte at han der hadde hatt et utmerket samarbeid med representanter fra alle religioner , men så snart det kom med en muslim ble det bråk.

Lars Faksvaag: Vi samarbeidet med representanter fra mange ulike religioner, men så snart det kom inn en muslim ble det bråk.

Sigvald Kruse, prest i Den norske kirke, gikk til et frontalangrep mot Lars Gule, etter at han tilskrev Human-Etisk æren for at Kirken har endret seg. Kruse medgikk at mye kan kritiseres, men man kan ikke bare se de negative sidene gjennom Kirkens historie. Det er også mye som er positivt.

Om det var temaet eller foredragsholderen som ble for drøy kost er uvisst, men verken imam Akmal Ali eller andre representanter fra Islamsk Union Agder  var til stede, dette til tross for at de hadde  forhåndsanmeldt sin deltakelse. Det samme gjaldt representasjonen fra Den katolske kirke, noe som en av de katolske møtedeltakerne beklaget sterkt. Det var kun to av ni medlemsorganisasjoner som stilte, nemlig buddhistmunken Såzen Larsen og Sigvald Kruse fra Den norske kirke.

I sitt foredrag sa Gule at man må leve med det en blir provosert av. Ingen kan kreve respekt for sine meninger, sin kultur, sin tro eller sitt livssyn.

Den tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund , mente at nettopp HEF hadde æren for at Den norske kirke hadde moderert seg. Ikke med et ord nevnte han prosessen som har foregått helt fra opplysningstiden på 1700-tallet. Han karakteriserte treenighetslæren i Kirken som det rene tøv – 3 = 1 og 1 = 3, sa Gule – som åpenbart var oppgitt over slik uforstand.

Den ensidige historiefremstillingen fikk presten Kruse til et engasjert motinnlegg der han understreket at selv om det er mye som kan kritiseres bakover i tid, så er der også mye positivt Kirken og kristendommen sto for ned gjennom historien.

Det ble mye snilt prat på det religiøse plan under møtet. Slaget sto mellom Lars Gule og Arne Tumyr. Sistnevnte sa i et innlegg følgende:  Det er interessant å høre på Gule når han er filosof, verre er det når han opptrer som politiker. Tidligere stortingsrepresentant Hallgrim Berg  har nettopp skrevet boken «Demokrati eller islamisme» der han hevder at islamisme  må stilles i klasse med kommunisme og nazisme. Dersom man da legger forfatterens synspunkt til grunn – at ideologisk har islam  elementer av nazisme i seg - skal vi da respektere og tolerere islamismen?

Tumyr fortsatte: Et annet forhold er: Innen denne religionen er læren i strid med norsk lov og menneskerettighetene. Islam forbyr muslimske kvinner å gifte seg med norske menn, det å skifte religion er for muslimer forbundet med fare for eget liv. Skal vi tolerere dette, eller skal vi kreve at religionens lære og religionsutøvelsen skal være i overensstemmelse med lov og rett?

Lars Gule  eksploderte i et sterk emosjonelt angrep på SIAN generelt og Arne Tumyr spesielt, uten at han med ett eneste ord besvarte spørsmålene som ble stilt: Han sa: Tumyr er leder for en organisasjon, Stopp islamiseringen av Norge, som fremmer rasisme. Det er hatefulle holdninger mot muslimer som denne organisasjonen står for. De sier det er islam-kritikk, men de har intet bidrag i den retning.

En annen debattant, Lars Faksvaag sa det slik: Jeg har forståelse for det som ble sagt her. Selv har jeg oppholdt meg i India i mange år der jeg samarbeidet med representanter fra en rekke ulike religioner der alle respekterte hverandre. Så snart det kom inn i gruppen en muslim ble det bråk.

Arne Tumyr sa bl. a: Gules angrep på undertegnede er uberettiget,  urimelig og i dette forum utilstedelig: Vi i SIAN er ikke rasister, vi er vanlige norske borgere som ser islam som en trussel mot land og folk. Gule må vite at hans medspiller i Human-Etisk Forbund, Levi Fragell, også har karakterisert islam som «livsfarlig». SIAN vil opprettholde demokratiet, ytringsfriheten og demokratiet.

I sitt sluttinnlegg kom Gule ikke tilbake med nye angrep på SIAN.