SIAN har demonstrasjon i Oslo 22. mai mot islamistenes og venstresidens oppmarsj

Leder av SIAN Arne Tumyr arrangerer demonstrasjon i Oslo 22. mai under parolen ”Nei til islam – Ja til frihet!”. (Foto: SIAN)

SIAN har demonstrasjon i Oslo 22. mai mot islamistenes og venstresidens oppmarsj

Fredag 22. mai avholder en rekke islamorienterte organisasjoner samt deres medspillere, blant annet biskop Ole Christian Kvarme, Human-Etisk ungdom og Rødts leder Torstein Dahle, en større oppmarsj i Oslo sentrum. Islamistene marsjerer under parolen: ”Stopp muslimhetsen”.

Islam er en totalitær motpol til demokratiet. Menneskerettighetene kreves underordnet Sharia. Ikke desto mindre er det nettopp demokratiet menneskerettighetene demonstrantene trykker til sitt bryst! Men SIAN er på plass på Egertorget med en motmarkering til denne desinformasjonen. Her vil det lyse med klar skrift: ”Nei til islam – Ja til frihet!”.

Lederen av Stopp islamisering av Norge (SIAN), Arne Tumyr, sier til SIANs internettredaksjon at demonstrasjonen som islamistene og deres medløpere på den sosialistiske venstreside her legger opp til, er skremmende. Det disse røde og islamvennlige aktivister sier, er det samme som er lov i de muslimske stater så vel som i FNs menneskerettighetsråd, hvor muslimene har makten: Kritikk av islam som religion tillates ikke! Disse totalitære krefter er helt klart mot enhver form for ytringsfrihet som omfatter islamkritikk.

- Er ikke det å strekke fellen temmelig langt?

- Overhodet ikke, fortsetter Tumyr. Det som vi kommer til å oppleve i Oslo sentrum den 22. mai er en forsmak på det som vil kunne komme – knebling av ytringsfriheten – og dermed underminering av demokratiets grunnfundament.

- Hva er det konkret i oppropet som SIAN reagerer på?

- Det heter blant annet: ”Den retningen debatten om islam nå tar er skremmende.” Hva i all verden er skremmende med en debatt som legger fakta om islam til grunn? Verden har opplevd 12 000 terrorhandlinger bare siden 11. september 2001, islam har ført krig på tre kontinenter i snart 1400 år, islam har som målsetting ingen fred før hele verden er underlagt denne ene religionen. Islamsk råd Norge og andre islamiserte organisasjoner setter fram krav til vårt samfunn – særkrav som er begrunnet ut fra islam som religion. Dette er bare begynnelsen. Det kommer flere og mer vidtrekkende krav når islamistene her i landet blir flere.

- Men nå heter det i oppropet at det må bli slutt på hatefulle angrep mot minoriteter – er ikke det et rimelig krav?

- Hvem er det som her i landet fremmer ”hatefulle angrep mot muslimer”? Ingen! Vi mener at muslimene er slaver under en religion der de er blitt fullstendig hjernevasket. SIAN vil bidra til å frigjøre disse menneskene fra det islamske slaveriet. Muslimene lider nemlig også under dette religiøs-politiske despotiet – som sakte men sikkert får fotfeste også i vårt land. Men fordi om vi i skrift og tale sier til muslimene at de må tenke selv og kreve personlig frihet i henhold til menneskerettighetene – så er ikke det uttrykk for ”muslimhets”. Fordi om man angriper standpunktene til tilhengere av et bestemt politisk parti så er det i vanlig språkbruk heller ikke tale om ”hets” av partiets medlemmer.

- Nå skal altså SIAN til med motdemonstrasjon?

- Ja, vi har en klar markering på Egertorget fredag 22. mai kl 17.00. Vi blir nok ikke mange, men alle som støtter oss er hjertelig velkommen. Det var også slik da det sist var motstandskamp i Norge i tiden 1940 – 1945 – det var ikke mange som til å begynne med våget å stille seg under fanene til motstandsfolket. Men i 1945 var de 45 000.

- Kan det bli bråk?

- Det kan jeg ikke tenke meg. Vi er fredelige og rimelig dannete mennesker som vil bruke ikke-voldelige uttrykksformer, sier Arne Tumyr til slutt.

SIANs internettredaksjon
Observatør