SIAN har fått et bunnsolid fundament som må bevares

«Islam kan ikke stanses ved geografiske grenser. Det gjelder forsvaret av islams hus». (Sayyid Qutb i «Milepæler».

«Jeg klarer faktisk ikke å se på islam som en religion»

SIAN har fått et bunnsolid fundament som må bevares

Det er en stor forskjell på SIAN og motstanderne av SIAN, for alle motstandere av SIAN er med i organisasjoner som får støtte fra staten, og det vil si at de er ikke avhengig av å ha jobber hvor de tjener penger. En helt annen ting er at motstanderne av SIAN er med på noe som er trendy og populært, og foreløpig er ikke SIAN populær eller trendy, men så lenge upopulær og litt farlig for en som er avhengig av å tjene penger. Selv for de som studerer må tenke på deres ståsted for en fremtidig jobb, og akkurat nå tror jeg at SIAN trenger folk som har tid og som ikke har noe å miste.

Jeg er selvfølgelig for at SIAN skal få yngre medlemmer, og gjerne unge medlemmer som blir aktive både med appeller og i styret til SIAN, og da på grunn av deres engasjement og dyktighet – og ikke for deres nydelige utseende eller ungdommelighet.

Det er faktisk ganske mange unge som tenker helt likt med Arne Tumyr, men som langt fra er moden til å engasjere seg åpent i SIAN eller ta verv i SIAN.

Det er også mange unge som deler mitt syn, men de er ikke noe mer moden til å engasjere seg for det.

 Det er kommet til uttrykk i kommentarer på SIAN facebook at folk mener at SIAN står for noe bunnsolid og trygt, og jeg er helt enig i at SIAN har fått et bunnsolid  fundament, og den største jobben fremover må være å ta vare på dette bunnsolide.

Det er kanskje dumt av meg å gå ut med at jeg vil forby islam i Norge, men samtidig er det min ærlige oppriktige mening, og jeg skrev det på SIAN sin åpne gruppe på facebook.

islam er falskhet og løgn fra begynnelse til slutt, og koranen er en krigserklæring til alle som ikke underkaster seg islam.

Jeg klarer faktisk ikke å se islam som en religion, for det er en ondskapsfull og diktatorisk politisk ideologi.

Det finnes ingen religion som har krav om underkastelse og krigserklæringer, men det finnes en religion som har et budskap om kjærlighet og tilgivelse, og verdens mest kjente pasifist kom med budskapet om tilgivelse.

Jeg støtter kampen mot islamiseringa 100%, og vil jobbe aktivt mot dette så lenge jeg er i stand til det.

 Eilert Sannes