SIAN har stand i Kristiansand

Heftige diskusjoner og spennende synspunkter knyttet til islam og den fare dette politiske systemet representerer for Norge gjør seg gjeldende når SIAN har stand

SIAN har stand i Kristiansand

Lørdag 29.mai fra kl. 12.00 til kl. 15.00 har SIAN (Stopp islamiseringen i Norge, Agder avd.) stand på Nedre Torv  i Kristiansand. Leder  i organisasjonen, Arne Tumyr,  taler. Det blir utdeling av brosjyrer og annet opplysningsmateriell. Her blir det et spennende og informativt arrangement  om et av de viktigste politiske spørsmål i vår tid. 

 

SIAN-medlemmer vil svare på spørsmål og delta i samtaler med interesserte publikummere.  Temaene blir bl. a. islam, islamiseringen – og ikke minst – om norske politikeres mangelfulle forståelse av den trussel  islam representerer for folk og land.
Alle som er interessert i denne problematikken  – som mange mener er det aller viktigste politiske, kulturelle og religionsmessige  spørsmål i vår tid –  er hjertelig velkommen til vår stand.
Bl. a. vil følgende spørsmål bli belyst:
Er islam ”fredens religion”?
Er islam en religion, eller står vi overfor et ondt og hatefullt religiøst/politisk totalitært system som er en trussel mot Norge og Europa?
Hvorfor skaper islam konflikter over hele det europeiske kontinent?
Var Muhammed et etisk høyverdig menneske, eller var profeten en sexforbryter, karavanerøver, drpapsmann, slaveholder og krigsforbryter?
Er det sant at sharia godkjenner steining av kvinner?
Er det sant at islam er i strid med FN’s menneskerettigheter?
Er Koranen i konflikt  med norsk lov?
Hvorfor unnlater norske politikere konfrontasjon med islam?
Kom og hør SIAN-istene i Kristiansand lørdag 29. mai – de kan mer om denne problematikken enn mange andre. SIAN gir nøktern og sannferdig opplysning om islam – som i seg selv er skremmende og truende for fremtidige etniske norske generasjoner.