SIAN har stand på Egertorget lørdag 22. august fra kl. 13:00-15:00

SIAN har stand på Egertorget lørdag 22. august fra kl. 13:00-15:00

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) avholder stand på Egertorget i Oslo lørdag 22. august fra kl. 13:00 til kl. 15:00. Oslo kommune og politiet har på nærmere presiserte vilkår gitt tillatelse til avholdelse av arrangementet.

Fra SIANs side tas det sikte på å spre opplysning ut fra organisasjonens formål der det heter:

Formålet er å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge. Islam er en totalitær politisk ideologi og bevegelse som er i strid med Grunnloven og lovverket i det norske samfunnet. Islam strider også mot demokratiske og menneskelige verdier over hele verden ved det islamske lovsystemet Sharia. Formålet søkes oppnådd ved å spre informasjon om hva islam står for, og hvilke konsekvenser islamiseringen av Norge vil få.

På standen blir det utdelt brosjyremateriell – plakater, bannere m.v. vil markere det SIAN står for. Planen er at organisasjonens leder, Arne Tumyr, skal holde en tale der det nærmere blir redegjort for den situasjon landet befinner seg i – sett i relasjon til bl. a. demografiske fremskrivninger som viser at muslimer kan være i flertall her i landet før neste århundreskifte.

Tumyr sier til SIANs nettavis:

Jeg henstiller til de antidemokratiske krefter og voldelige elementer som ødela vårt arrangement den 13. juni – om denne gangen å respektere demokratiet og ytringsfriheten – slik at vi kan avholde vårt arrangement på en verdig måte – i samsvar med siviliserte former og rettsstatens prinsipper.

SIANs internettredaksjon
Observatør