SIAN henvender seg til Stortinget

SIAN henvender seg til Stortinget

På årsmøtet i Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) 14. mars 2009 ble det enstemmig vedtatt å sende en uttalelse til Stortinget der årsmøtet ber om at representantene tar tak i den fare islam representerer for landets fremtidige generasjoner.

UTTALELSE ENSTEMMIG VEDTATT PÅ ÅRSMØTET TIL STOPP ISLAMISERINGEN AV NORGE (SIAN) I OSLO, 14. MARS 2009

Oversendes til Stortingets representanter.

Vi ser med stor uro på den islamisering som pågår i det norske samfunn. SIAN oppfordrer hver enkelt representant om å fremme tiltak som verner fremtidige generasjoner mot islams totalitære samfunnsideologi.

Stortinget må forhindre det som prognosene i dag viser – at det vil bli muslimsk flertall i Oslo i 2029 og i landet som helhet ved neste århundreskifte.

Som hastetiltak må en lov eller forordning vedtas som fastsetter at ingen regler eller ordninger som er religiøst begrunnet tillates i det offentlige rom.

I forbindelse med høstens stortingsvalg ber vi om at partiene tydeliggjør sine holdninger til den alarmerende situasjon islam påfører land og folk.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder