SIAN holdt en vellykket stand i Kristiansand 30. august 2008

Standen var plassert i krysset mellom Markensgate og Gyldenløvesgate – et av byens travleste områder. (Foto: SIAN)

SIAN holdt en vellykket stand i Kristiansand 30. august 2008

Lørdag 30. august gjentok SIAN suksessen fra standen 7. juni, da i Oslo – denne gangen i Kristiansand. I strålende solskinn og blant livsglade kristiansandere delte en gruppe fra Agder- og Osloavdelingen ut løpesedler og diskuterte med folk i Markensgate. Responsen var i det hele svært positiv, og mange uttrykte beundring for vårt engasjement. En del hastet nedover gaten og grep en løpeseddel i forbifarten, mens andre uttrykte sin sympati for SIAN med kommentarer som ”stå på”, ”dette er modig av dere” og ”jeg melder meg inn i dag”.

To av SIANs representanter kom også i diskusjon med en gruppe unge muslimer og til slutt, rett før standen skulle avsluttes kl. 1500, ankom fem kjortelkledde somaliske muslimer. Diskusjonen foreløp i helt siviliserte former, men skjæringspunktet mellom vår og muslimenes ideologi ble tydelig opptegnet da muslimene fullt ut forsvarte Saudi-Arabias apartheidpolitikk. Alle måtte forstå at ikke-muslimer kunne ikke ha adgang til Mekka, sa de. Videre ville de belære SIANs representanter om ”islam som fredens religion”. SIANs representant konfronterte dem med betydningen av islamsk taqiyya, men de nektet å svare på dette.

Mange nordmenn er grepet av den politiske korrekthetens forbannelse. De tror at islam og muslimer generelt er en stakkarslig og undertrykket gruppe som må forsvares. De mangler totalt kunnskap om islams natur og historie og etteraper bare det våre islamvennlige politikere sier. Følgen blir at de tror at muslimene er en rase og at det å jobbe imot islamisering er rasisme. Men vi gjentar: Muslimer er ingen rase. Muslimer kommer i alle farger, hvilket anti-islamister også gjør.

Islam er en religiøs-politisk ideologi som har som mål å innføre sharialov overalt der muslimene kommer i flertall. Islam er ikke en personlig bekjennelsestro, men en totalitær bevegelse med klare militære og økonomiske aspekter. Islams militære aspekt kan oppsummeres i ordet jihad, som er krigen alle muslimer må sverge å føre mot de vantro (sure 9,5). Det økonomiske aspektet kalles i dag shariabanking der Saudi-Arabia står i spissen for å opprette islamske banker over hele Europa for å finansiere islamistisk terror og islams videre ekspansjon. Nordmenn flest vet ikke at islam har forsøkt å innvadere Europa og at muslimene har blitt stoppet to ganger tidligere: I Tours år 732 og ved Wiens porter i år 1683.

I dag vokser den islamske delen av befolkningen i Europa svært kraftig og nye moskeer (partikontorer for islam) spretter frem som paddehatter. Det er dette vi i SIAN har en front mot.

Til deg som var sympatisk innstilt til oss 30. august: Bli med oss eller gi et økonomisk bidrag slik at vi kan fortsette kampen! Vårt kontonummer er 1503 03 56303.

SIANs internettredaksjon
Observatør