SIAN med islamdialog i Drammen

Islam skaper engasjement og følelser

Islam i Norge – kan broer bygges?

SIAN med islamdialog i Drammen

Lørdag 31.10.20 avholdes dialogmøte på Drammen bibliotek mellom  Muslimsk Dialogforum og SIAN.  Tema for dagen er «Islam i Norge – kan broer bygges?»

På grunn av kinapesten vil møtet gjennomføres uten publikum.  

Arrangementet streames av Document, facebook, og trolig her.

Det har vært mye motstand fra politisk og religiøst hold, mot at Muslimsk Dialogforum går i dialog med SIAN.

Til muslimenes forsvar må anføres at dialog kun med seg selv har begrenset nytteverdi.

Tatt i betraktning at demokratiet er fundamentert på fri meningsbrytning og sannhetssøken, er det dermed dokumentert at det råder en betenkelig holdning til demokrati blant Drammens folkevalgte. Dette kommer ikke som en overraskelse på oss. Etter hva vi kan observere har kommunen et betydelig islamproblem, og politikerstanden liker best å feie problemer under teppet fremfor å konfrontere dem.

Arrangementet er kommentert av dialogprest Ivar Fladen i Drammens Tidende og av Resett.

Da dialogprosjektet ble offentlig kjent, skrev Frank Rossavik en utrolig stupid helsideskommentar i Aftenposten. Han anførte at samtale med SIAN var meningsløst, siden SIAN ikke ville ha endret standpunkt ved samtalens slutt. Dette kommenterte jeg her .

Lørdagens møte er en dialog, ikke en debatt. Ingen av partene har ambisjoner om å omvende den andre. Men det er sannsynligvis bedre å snakke ærlig sammen, enn å ikke snakke sammen.

For SIAN sin del vil dette møtet by på anledning til å snakke om islam uten at en rabiat horde gjør sitt beste for å støye vekk vårt budskap eller rive oss i filler.

Arrangementet har strikte rammer for gjennomføringen. Ikke bare vil dialogformen kunne sette sitt preg på arrangementet, men tidsskjemaet og det faktum at en nøytral ordstyrer har regien, gjør at partene ikke kan velge hvor mye tid man vil bruke på konkrete temaer. 

Tatt i betraktning de siste dagers terroraktivitet, er det knyttet spenning og forventning til drøfting av dagens tema, «Islam i Norge – kan broer bygges?»

Etter mitt og profetens syn er islam i Norge synonym med islam i resten av verden.