SIAN ønsker alle et godt nytt år!

SIAN ønsker alle et godt nytt år!

Den begynnende motstanden mot islamiseringen av Norge økte i 2008. SIAN valgte et nytt styre med Arne Tumyr som leder på siste årsmøte. SIAN søkte om tillatelse til å avholde møtet: ”Nei til Islam” i Byhallen, som ble avvist av Kristiansands ordfører Per Sigurd Sørensen. Saken kom opp i Kristiansand bystyre som stemte nei til SIANs ønske om å holde et demokratisk møte som ville ha satt søkelyset på faren islam representerer i Norge. Vedtaket ble fattet med 40 mot 13 stemmer.

Var dette et nederlag for kampen mot islamiseringen av landet vårt?

Ikke nødvendigvis. Selvsagt hadde SIAN ønsket å holde debattmøtet i Byhallen. Men når dette ble avvist så viste realitetene at det faktisk var 13 modige bystyrerepresentanter som våget å tale det politisk korrekte Norge midt imot.

SIAN ser på dette som en seier. Og vi vil fortsette presset på de politisk korrekte institusjoner i vårt land som åpner for at vi sakte men sikkert mister vår frihet.

SIAN har i året som har gått også avholdt demonstrasjoner, i Oslo 7. juni og i Kristiansand 30. august. Ved begge anledninger fikk vi flere nye medlemmer.

Noen beskylder oss for å være rasister. De som er bak dette er statsfinansierte grupper som SOS-rasisme. Disse meler sin egen kake. SIAN har aldri vært, og kommer aldri til å bli tilhengere av en ideologi som sier at et menneske er mindre verdt pga. etnisitet eller hudfarge. Aldri.

Men våre fiender vil fremstille det slik. De overser glatt at vi har medlemmer fra flere etniske og religiøse grupper i Norge. SIAN har opplevd at en svart kvinne som delte ut løpesedler mot islamiseringen av Norge ble kalt for ”rasist”. Dumheten kjenner ingen grenser.

Det er dumheten og kunnskapsløsheten SIAN skal bekjempe i året som kommer. Vi skal styrke oss som organisasjon og vi skal organisere oss slik at anti-demokratiske krefter ikke kan stoppe ytringsfriheten i vårt land.

SIAN har i 2008 blitt medlem av SIOE og dermed knyttet seg til den europeiske bevegelsen mot den islamske fascismen.

Vårt ønske til deg i året som kommer er: Bli medlem av SIAN. Støtt oss!

Med beste ønsker om ett godt nytt år fra styret i SIAN.

SIANs internettredaksjon
Observatør