SIAN setter ytringsfriheten igjen på prøve – det skjer på Egertorget lørdag 22. august

SIAN setter ytringsfriheten igjen på prøve – det skjer på Egertorget lørdag 22. august

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) setter ytringsfriheten igjen på prøve – idet vår organisasjon har fått tillatelse av Oslo kommune å avholde stand på Egertorget lørdag 22. august fra kl. 12:00 til kl. 16:00.

Her vil det bli delt ut opplysningsmateriell som i klartekst viser at demokrati, menneskerettigheter og de vestlige verdier er uforenlig med islamisme. I særlig grad vil det bli poengtert at islam er ikke først og fremst en religion, men en totalitær politisk ideologi som representerer en fare for vårt samfunn.

Går alt som planlagt vil SIANs leder, Arne Tumyr, holde et innlegg kl. 13:00.

Det store spørsmålet er imidlertid: Vil politiet, ved å henvise til erfaringene 22. mai og 13. juni, si nei til avholdelse av arrangementet? Ledelsen i politiet vil muligens vurdere situasjonen slik at på grunn av manglende ressurser kan de ikke garantere for sikkerheten til SIANs standaktører. På den annen side har SIAN fått inntrykk av at politiet vektlegger håndhevelse av ytringsfrihetsutøvelse innenfor lovens ramme.

Alt avhenger av om islamister og deres medløpere, det politiske partiet Rødt, blitzere, SOS rasisme og andre antidemokratiske elementer også denne gang vil hindre SIANs lovlige stand. Dersom disse menneskene respekterer andres rett til å gi uttrykk for sine synspunkter, trengs ikke en eneste politimann.

Tidligere måtte de ansvarlige for arrangementer av denne type, søke politiet om tillatelse. Denne bestemmelsen er opphevet. Begrunnelsen var at prinsipielt skulle ikke politiet avgjøre saker som hadde med ytringsfrihet å gjøre. SIAN er derfor bare blitt pålagt å ”sende melding til politiet”. Det er denne ”meldingen” som politiet nå vurderer.

SIANs internettredaksjon
Observatør