SIAN sin ubehagelige virkelighetsbeskrivelse

SIAN sin ubehagelige virkelighetsbeskrivelse

Stian Bromark har en Agenda. Men fravær av evne til å formidle den uten å sause sammen alt det han selv misliker, gjør at han fremstår som noe helt annet enn faktaorientert.

Dette åpenbarer han da han dumper borti en plakat som promoterer SIAN sin informasjon om islamproblemet i Ski.

Bromark nekter å forholde seg til de karaktertrekk profeten ifølge sunna hadde, og som danner grunnlag for SIAN sin faktabaserte fremstilling av ham og hans tankesett.

I stedet assosierer Bromark vår informasjonsvirksomhet med jødeforfølgelse og Breivik. En lettvint måte å fremstå som moralsk overlegen, men faktabasert er det ikke.

Det er absolutt intet som objektivt sett gjør det relevant å blande inn jøder i en islamdebatt. Jødene flyktet fra Europa. Muslimene migrerer i hopetall til Europa.

Når SIAN informerer om «islamproblemet», dreier det seg om et tankesett. Når noen agiterer om «jødeproblemet», er premisset at en folkegruppe utgjør et problem. At Bromark ikke evner å se forskjell på tankesett og individ, indikerer at han er i en mental tilstand som normalt forekommer hos muslimer, ifølge psykoanalytiker Shahram Shaygani.

Breivik kan være relevant å trekke inn i islamdebatt, fordi han etter eget utsagn var inspirert av de islamske terroristene Al-Qaida. Men å assosiere ham med SIAN sin opplysningsvirksomhet blir tøysete. Ord og handling er ikke synonymer.

Breivik skrev at han i 1999 bestemte seg for å utføre en spektakulær aksjon. SIAN ble stiftet ett år senere. At Breivik baserte seg på noen av verdens fremste teologiske og empiriske ekspertise i klipp-og-lim seksjonen av manifestet, innebærer ikke at alle andre som baserer seg på samme beviselige fakta samtidig er tilhengere av terror som politisk verktøy.

Assosiasjonen Bromark legger opp til er stupid eller i beste fall veldig uærlig.

Det viktigste spørsmålet i universet er «hvorfor». Særlig i en journalist sitt univers. Hvorfor engasjerer SIAN seg i dette problemet? Er det for ære og berømmelse? Neppe. Er det penger i dette? Nei. Kan det skyldes at islamiseringen faktisk er en eksistensiell trussel mot både SIAN og Stian? Har Bromark reflektert over hvorfor politiet må bruke en million kroner på sikkerhet hver gang SIAN informerer? Hvem er da egentlig et samfunnsproblem, SIAN eller Stian sine meningsfeller? Hvorfor ble samfunnet vårt slik? Hvordan blir det hvis vi tillater islam å få enda sterkere påvirkning på samfunnet?

Dagens samfunnssituasjon er allerede ekstrem. Normalen begynte å forsvinne nettopp da politikerne ga etter for arabernes oljejihad i 1973.

Bromark ofrer ikke ett ord på drøfting av om det SIAN forteller er sant eller usant. Informasjonen vår gjør ham uvel. I stedet for å manne seg opp og forholde seg til fakta, velger han å benytte sedvanlig stråmann, distraksjon og assosiasjon.

En gang var sannhetssøken en æressak for mediefolk. Ikke i dag. Sannheten er uønsket i det postmoderne helvete som kulturmarxister vil innføre i Norge.

Det er ikke Muhammed sin skyld at Norge har et islamproblem. Det er politikerne, og de venstreblivne som med sin lange marsj gjennom institusjonene har parkert Bromark i en posisjon der han kan utgyte ikkefaktabasert sludder, og slik fremme islamiseringen av Norge.  

De klassiske idealer der argument møter argument i fri meningsbrytning og dermed skaper grunnlag for velfungerende demokrati, er fraværende i Bromarks tekst fordi de er fraværende i hans ekkokammer. Jeg vil anbefale ham å ta flere sykkelturer ut blant vanlige folk. Flertallet av nordmenn er jo enige med SIAN.

Samfunnet vårt har i likhet med resten av Vest Europa blitt dårligere, farligere og fattigere på grunn av islamimporten. For å styre samfunnsskuta på en ansvarlig måte må vi erkjenne forskjellene mellom individer, mellom kulturer og vi må kjenne historien. Bromark & Co har en agenda som forutsetter at de ikke inkluderer slike faktorer i sin analyse. De er følelsesstyrte. Derfor skaper venstreblivne nesten like dysfunksjonelle samfunn som det islam har gjort med over 50 land hittil.

Til info:

Dagsavisen har ikke ønsket å publisere noe tilsvar til Bromark som adresserer hans tankefeil.

Agenda Magasin har ikke besvart henvendelsen min om tilsvarsrett.

Stian Bromark er redaktør i Agenda Magasin og tidligere debattredaktør i Dagsavisen.

Begge disse påvirkningsbedriftene hevder å følge vær varsom plakaten.