SIAN slutter seg til SIOE

SIAN slutter seg til SIOE

Styret i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) bestemte 26. november 2008 å slutte organisasjonen til Stop the islamisation of Europe (SIOE). SIOE er en felleseuropeisk paraplyorganisasjon ledet av Anders Gravers (Danmark) og Steven Gash (England) for nasjonale motstandsbevegelser mot islamiseringen av sine respektive land. Anders Gravers er landsformann i Stopp islamiseringen av Danmark (SIAD), som er vår danske broderorganisasjon.

Avgjørelsen ble tatt av SIANs styre på det åpne medlemsmøtet i Oslo den 26. november 2008.

SIOE har medlemsorganisasjoner i Danmark, Russland, England, Finland, Frankrike, Tyskland, Polen, Romania, Sverige – og nå også Norge. SIAN er vil heretter være ansvarlig for nettsiden SIOE Norge, som er en del av SIOEs internasjonale nettområde.

For våre medlemmer og sympatisører betyr dette at de ved å knytte seg til SIAN også blir en del av den internasjonale motstandsbevegelsen gjennom SIOE Norge.

Vi i SIAN ser på dette som et vendepunkt i vår motstandskamp. Vi er dedikerte til å bekjempe islamiseringen av Norge, og med vår inntreden i SIOEs europeiske felleskap vil vi nå oppnå et tettere samarbeid med våre europeiske broderorganisasjoner. Sammen ser vi frem til en gjensidig utveksling av erfaringer og strategier, og vil stille lojalt opp for hverandre i vår felles kamp mot islamiseringen av Europa.

SIANs internettredaksjon
Observatør