«SIAN som ikke har noe budskap for noen får alt gratis»,ble det sagt i NRK

Ordføreren i Porsgrunn krever at organisasjonen selv betaler for det omfattende og dyre politivaktholdet:

«SIAN som ikke har noe budskap for noen får alt gratis»,ble det sagt i NRK

Mens 40 prosent av det norske folk, ifølge siste meningsmåling, mener at islam er en trussel mot norske grunnverdier – og 30 prosent hevder at islam har som mål å erobre Europa - og mens SIAN underbygger at disse menneskene har rett, sier ordføreren i Porsgrunn, Robin Kåss, fra Arbeiderpartiet om SIAN-demonstrantene: «Denne gjengen som ikke har noe budskap for noen får alt gratis.» Ordføreren vil at SIAN må selv betale for vaktholdet omkring markeringene som han sier påfører samfunnet millioner av kroner. Ordføreren krever at Stortinget vedtar en lov som setter en grense for hva det offentlige skal måtte punge ut med i slike sammenhenger.

Dette kom frem i Dagsrevyen i kveld, men ytringsfrihetsekspert, Annie Kierulf, satte ordføreren på plass ved å påpeke at tankegangen hans er i strid med demokratiet. Leder i SIAN, Lars Thorsen, som åpenbart aller nådigst fikk komme til orde i noen få sekunder, sa det så treffende: Det er ikke SIAN som er problemet - det er elementer i samfunnet vårt som hater demokratiet og som er imot fri meningsbryting.
Det var «de få» lovovertredende motdemonstrantene også Annie Kierulf pekte på, men hun var alt for tvetydig idet hun tydeligvis hadde sympati med de som i sosial sammenheng demonstrerte mot SIAN, som hun mente fikk for stor oppmerksomhet. Hun burde ha kommet med et tydelig grunnlovsmessig-juridisk signal om at slik de anti-demokratiske islamske krefter har fått utfolde seg under samfunnets beskyttelse, har aldri før forekommet i vårt samfunn.
Slik NRK presenterte denne saken er det neppe tvil om at mange seere vil si seg enig med ordføreren i Porsgrunn - en holdning som viser at media gir ikke et sannferdig og nyansert bilde av hva folket mener om islamiseringen av Norge.
Arne Tumyr
tidligere leder i SIAN