SIOE-konferanse om det euro-mediterranske prosjekt

SIOE-konferanse om det euro-mediterranske prosjekt

SIAN videreformidler følgende meddelelse fra vår felleseuropeiske motstandsbevegelse mot islamiseringen av Europa, Stop Islamisation of Europe (SIOE), som avholder konferanse i det danske Folketingets fellessal tirsdag 26. mai 2009 kl. 1300-1700 i København, Danmark. SIAN oppfordrer alle blant våre medlemmer og sympatisører som har anledning, til å delta på konferansen.

Gjennom deltakelse på konferansen har du en enestående mulighet til å få vite mer om det euro-mediterranske prosjekt – et prosjekt som våre politikere og mediene har valgt å fortie overfor befolkningen. Utenlandske gjestetalere av internasjonalt kaliber er med i panelet. Det danske Folketingets EU-ordførere og utvalgte politikere er invitert.

Våre politikere og mediene har ikke fortalt befolkningen om det euro-mediterranske prosjekt, som blir sjøsatt i 2010, hvis de overholder sin egen tidsplan. Det euro-mediterranske prosjekt blir et nytt stor-EU hvor Middelhavet blir en innsjø. De nordafrikanske landene, hovedsaklig muslimske, vil fra 2010-2012 (innkjøringsfasen) inngå i en avtale hvor mennesker og varer fritt kan passere landegrenser.

Foreningen Dansk Kultur skriver i sin brosjyre om det euro-mediterranske prosjekt:

Den euro-mediterranske avtale ble inngått mellom EU, Marokko, Algerie, Tunisia, Egypt, Jordan, Det palestinske selvstyre, Syria, Libanon, Tyrkia og Israel, og er et omfattende politisk partnerskap om blant annet: 1) Opprettelsen av et frihandelsområde, samt fra 2010 begynnelsen på en økonomisk sammensmeltning, 2) betydelig flere EU-penger til partnerne og 3) kulturelt partnerskap. Respekt for islam garanter

Brosjyren i sin helhet kan leses her.

SIOE avsetter 147 billetter for salg fra og med mandag 04.05.09. Prisen per billett er 120 NOK, for å dekke leie av sal, digitalutstyr, samt reiseutgifter for gjestetalere. Billettbestilling kan gjøres ved henvendelse til SIOE Danmark på telefonnummer +45 967 71 784 eller per e-post til [email protected]. Donasjoner mottas også svært gjerne, da billettprisen selvfølgelig ikke dekker alle omkostninger.

Vennligst kontakt SIOE Danmark før du innbetaler beløpet, da det kun er et begrenset antall billetter til salgs. Beløpet betales til SIOE Danmarks konto med IBAN (International Bank Account Number) DK 91 9860 8890006605.

Vennligst husk å påføre innbetalingen ditt navn og din adresse, samt merknad ”billett(er)”. Det danske Folketinget vil utferdige identifikasjonskort med navn og adresse til hver deltager.

Det danske Folketinget opplyser om følgende betingelser vedrørende identifikasjonskort:

Folketinget sørger for utferdigelse av identifikasjonskort. Arrangøren utleverer selv kortene til deltakerne ved ankomst til Folketinget. Det tilrådes deltakerne å medbringe egne kortholdere, da kortene er utformet som klebemerker, som kan ødelegge silke- og skinntøy. Gjestene må selv sørge for å medbringe kortholdere. Kortets dimensjoner er 80 mm x 50 mm.

Donasjoner til støtte for arrangementer kan likeledes innbetales til ovennevnte konto. Vennligst husk å merke innbetalingen ”Donation: euromed”.

For øvrige spørsmål om adkomst til konferansen, vennligst kontakt SIOE Danmark på telefonnummer +45 967 71 784 eller per e-post til [email protected]. Du kan også kontakte det danske Folkestingets opplysningstjeneste på telefonnummer +45 33 37 33 38 eller per e-post til [email protected].

SIANs internettredaksjon
Observatør