Sivilombudsmannen får heller ikke svar!

Sivilombudsmannen får heller ikke svar!

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) har klaget til sivilombudsmannen over at Justisdepartementet har nektet SIAN innsyn i en rekke dokumenter som er knyttet til justisministerens møter med minoriteter (les muslimer).

Men nå viser det seg at til og med sivilombudsmannen sliter med å få departementet til å oversende papirene. I et brev datert 10. februar i år ba seniorrådgiver Siv Nylenna om å få dokumentene senest innen 17. februar. Men ingen dokumenter kom. Deretter har man ved sivilombudsmannens kontor sendt et nytt brev til departementet der det heter: ”Sakens dokumenter må nå oversendes så snart som mulig og senest innen 11. mars 2009”.

SIAN imøteser departementets respons!

SIANs internettredaksjon
Observatør