Sjokkerende ærlig deporteringskandidat etter Drammensslaget

Nasim Rizvi rettferdiggjør politisk vold

Sjokkerende ærlig deporteringskandidat etter Drammensslaget

Muslimer i Drammen illustrerte hvilken havarert enklave byen er blitt, og Nasim Rizvi uttrykker i en kronikk 10. april at opptøyene samme dag var SIAN sin skyld.

«Ett sted går grensen for hvor mye hat som kan svelges» sier hun. Rizvi rettferdiggjør slik den krenkedes voldstyranni når han hører noe han ikke liker å høre.

«Se hva dere fikk oss til å gjøre» er en vanlig selvrettferdiggjørende replikk fra psykopater. Er dette representativt for byens muslimer eller er Rizvi og voldsmennene på torget alene om denne holdningen?

Integrering innebærer å akseptere, omfavne og følge de normer og regler som gjelder i vertslandet. Rizvi uttrykker en dyp forakt for vestlige frihetsverdier. Hun dokumenterer selv at hun er uintegrerbar. Rizvi er gjesten som ikke tolererer spillereglene til verten.

I Vesten har vi demokrati, i motsetning til i Rizvis hjemland. Demokratiet baserer seg på fri meningsbrytning og sannhetssøken. Idet den krenkede gjør krav på å blokkere disse, dør både  demokratiet, og alle frihetsverdiene nordmenn flest tror er naturtilstander.

Fravær av krenking er én av årsakene til at islamske land scorer elendig på de fleste indekser, og er forferdelige steder å bo. Hendelsene i Drammen 10. april dokumenterer at vi må ha mer «krenkende» faktaopplysning, ikke mindre.

Kronargumentet til Rizvi er at SIAN er hatere. Det er like usaklig som å kalle folk rasist og islamofob. Mener du at noen sier noe uakseptabelt, så bruk demokratiet, fremsett bedre argumenter, og vinn opinionen.

Det kan ikke Rizvi, fordi SIAN baserer seg på koran, sunna og empiri. Hun kan ikke argumentere mot hverken teologiske eller historiske fakta, derfor angriper hun med infame karakteristikker.

At Rizvi beskriver SIAN sin menneskerettighetsaktivisme som et «angrep» og at hun i likhet med profeten Muhammed betrakter ord som farligere enn våpen er udiskutable bevis for at Nasim Rizvi er en fullblods islamist som aldri kan akseptere de vestlige konseptene frihet og demokrati.  

Muhammed skrev et koranvers som hjemler drap som respons på verbal motstand. Dialogpolitiet bør ta en lang prat med Rizvi. Det er folk som henne som planter udemokratisk  tankegods inn i de unge. Hun rettferdiggjør avskaffelsen av Norge.

Derfor er ikke Muhammed velkommen i Norge.