Sjokkerende avsløring av årsaken til kvinnebevegelsens svik

Ekstremfeminister bekrefter kvinnebevegelsens umenneskelighet

Sjokkerende avsløring av årsaken til kvinnebevegelsens svik

 

Kvinnefronten benyttet i år – som tidligere år – kvinnedagen til å dyrke seg selv, sitt hat mot vestlige menn –  og sin egen underkastelse for islams totalitære ideologi. Fraværet av empati og omtanke for muslimske kvinner – som hver eneste dag lever i et islamsk helvete – var kvalmende å observere.

Elisabeth Kristiansen; Hykler med grei avklaring av feministenes svik mot muslimske jenter.

Ekstremfeminist som ønsker seg flere slemme damer på laget.

Shariauniformerte eksponenter for Muhammeds dødskult krevde SIAN fjernet fra markering mot muslimsk kvinnehat (!)

Die Straße frei Den braunen Bataillonen Die Straße frei Dem Sturmabteilungsmann! Her er to av Elisabeths voldstilbøyelige kjedehunder.

 

Kjønnlemlestelse er akseptabelt for norske feminister, så lenge offeret ikke er personlig venn av en feminist. Dette er den sjokkerende lærdommen fra årets 8. Mars tog. 

Anna Bråten var til stede på Youngstorget i Oslo for å gå under kvinnefrontens parole nr 8, «La fitta flagre fritt». Feministenes vulgaritet ved valg av parole måtte overses for den gode sak; Vår sympati med de muslimske jenter som ikke har en fitte å flagre med - fordi deres muslimske foreldre har maltraktert døtrenes underliv. Dette gjør muslimske foreldre fordi pedofeten Muhammed fant det hensiktsmessig å avskaffe kvinnenes seksualitet gjennom tortur og mishandling med livsvarige helseskader som følge.

Kjønnslemlestelse er en muslimsk skikk som har ødelagt livet til 200 millioner kvinner. Men den vulgære parolen «La fitta flagre» var ikke rettet mot fenomenet muslimsk kjønnslemlestelse (FGM). «Feministene» er så forblindet av hat til pornoindustrien at de ikke klarer å se skogen for bare skamlepper. Det er ikke muslimske undertrykte og mishandlede underliv disse norske avvikerkvinnene er opptatt av. Som det fremgikk av 8.marskomiteens redegjørelse, så var parolen rettet mot vanlige ikkemuslimske jenter sitt (riktignok forskrudde) fokus på eget underliv, som av årsaker som noen og enhver kan slite med å forstå, medfører at noen norske jenter fullstendig unødvendig velger å frivillig beskjære eksteriøret i sine nedre gemakker.

Kveldens store nyhet var at selvutnevnt Anarkofeminist Elisabeth Kristiansen fra arrangementskomiteen bidro med en meget viktig oppklaring av det som inntil nå har fremstått som det største mysteriet omkring feministenes massive svik mot muslimske kvinner;

Kristiansen spurte Anna hvorfor hun engasjerte seg mot FGM. «Kjenner du noen som er utsatt for kjønnslemlestelse?» spurte Kristiansen. Logikken til anarkofeministen var til å få sår på sjelen av: For Kristiansen er det revnende likegyldig om kvinner lemlestes og drepes, så lenge offeret ikke er noen hun selv kjenner. Plutselig ble norske feministers forræderi mot den muslimske delen av kvinnestanden forståelig for normale mennesker. Feministenes årelange megahykleri skyldes rett og slett en ekstrem form for egoisme og selvopptatthet. Medmennesker er ikke verdt omtanke, dersom vedkommende er utenfor feministens bekjentskapskrets. Dette forklarer feministenes manglende interesse for kjønnslemlestelse i muslimske miljøer. Ikke overraskende er feministenes frastøtende fokus kun på seg og sine, helt identisk med islams doktrine om medmenneskelighet – som bare deles ut til frie muslimske menn. Ikke til å undres over at islamistene klapper ekstremfeministene på ryggen.

For å understreke riktigheten i mine anførsler kunne man i toget høre Ottars egen Ane Stø og den her avbildede hissigfeministen synge «Vi slår et slag for stygge damer stygge damer vil vi ha. Vi slår et slag for slemme damer, slemme damer vil vi ha. Mange flere slemme damer, det vil Ottar ha».

Det er jo alltids greit å få inntrykket sitt bekreftet, men denne sangen indikerer også at det skorter grovt på innsikt i effekten av egen adferd. Eller er ekstremfeministene simpelthen bare like umenneskelige som gode hjernevaskede muslimer?  

Anna Bråtens ambisjoner om å marsjere for kvinnesaken ble raskt en tornefull vei. Elisabeth Kristiansen hadde alliert seg med en agressiv muslimsk «Schütsstaffel» som bisto Kristiansen  i hennes bestrebelser for å hindre Anna Bråten adgang til oppmarsjområdet for parole nr 8. For å unngå ytterligere voldsomheter fra Kristiansens kjedehunder måtte superfeminist Bråten evakuere området, for å berge sin medbragte fane unna de destruktive kreftene som truet med å ødelegge en hyggelig aften. De feministiske arrangørene sin voldstilbøyelighet ble få minutter senere bekreftet, da de angrep fredelige demonstranter fra PION.

Ekstremfeministene har kuppet kvinnedagen. Arrangementene uttrykker ikke normale kvinners holdninger. Ekstremfeministene bevilger kvinner rettigheter kun i den utstrekning dette stemmer overens med ekstremfeministenes egen verdensanskuelse. Slik er ekstremfeministene blitt skremmende lik islamistene. Begge bevegelsene er totalitære, voldstilbøyelige og umenneskelige.

Feministene av i dag går i tog for rettigheter de allerede har. At det er hundrevis av millioner muslimske hunkjønn som  i k k e  har de samme rettigheter, interesserer ikke feministene. Teksten i parole nr 8 sammen med Kristiansens oppklarende uttalelse er det ultimate beviset på at denne påstanden er korrekt.

Norske feminister har en helt annen kamp som de med fordel kunne engasjert seg i, dersom de var opptatt av kvinners kår. Fremfor å fokusere på å hate næringsdrivende innen pornografiindustrien ville det vært adskillig mer konstruktivt på kvinnekjønnets vegne, dersom feministene hadde rettet sin innsats mot de 800 millioner muslimske menn som er - eller har potensiale til å være – kvinnemishandlere og seksualpredatorer, med Allahs velsignelse.

Gode muslimske menn er som familieoverhoder direkte ansvarlige for at hundrevis av millioner muslimske kvinner har fått ødelagt sin kropp. Den muslimske kjønnslemlestelsen (FGM) er en kulturell skikk som kunne vært utdødd for lenge siden, hvis det ikke hadde vært for at muslimenes onde pedofet Muhammed selv velsignet praksisen. Muhammeds ordre reflekteres i sharialoven, som foreskriver at kjønnslepper og klitoris skal kuttes.

Fordi Muhammed er det beste eksempel på menneskelig adferd, strever alle gode muslimer konstant etter å etterligne Muhammed i alle dagliglivets små og store gjerninger. Denne muslimske besettelsen – som er innprentet i muslimhjerner ved den muslimske hjernevasken fra barnsben av – er årsaken til at muslimene  a l d r i  vil slutte å vandalisere underlivet og ødelegge livskvaliteten til sine døtre.

Det var ikke bare norske ekstremfeminister som løp islamistenes ærend. Tilstedeværende somaliske shariauniformerte jenter på Youngstorget ønsket oss fjernet. De satte ikke pris på at vi markerte det sørgelige faktum at 98 % av dem er kjønnslemlestet. Slik dokumenterte de hvor effektiv den muslimske hjernevasken faktisk er! 

Dessverre er ikke kjønnslemlestelse det eneste problemet som islam forurenser Vestens sivilisasjon med. Gode muslimer har nemlig tatt til seg Allahs glade budskap, om at muslimer har lov til å voldta vantro kvinner, i muslimenes hellige prosess med å invadere og okkupere Vesten (muslimenes pågående sivilisasjonsjihad).

Talerne på Youngstorget snakket om at 10 % av våre kvinner blir voldtatt, men de unngår fullstendig å ta opp hvem det er som voldtar våre kvinner; De muslimske seksualpredatorene.  Taleren fra Bergen satte fokus på teite russelåter. På den måten klarte også hun å svikte sitt kall, ved å unnlate å problematisere de hitreiste muslimske seksualpredatorene.

På sett og vis er norske kvinner heldige, som bare har 10% sjanse for å bli voldtatt av en god muslim. Hver fjerde svenske kvinne kommer til å bli voldtatt av en muslim i løpet av livet

Sveriges muslimske befolkning på 2% står for 77% av voldtektene.

I Finland er muslimer overrepresentert 13 ganger ift finske menn på voldtektsstatistikken.

I Danmark er muslimer overrepresentert 14 ganger oftere som seksualpredatorer enn ikkemuslimer.

I Tyskland er det påvist at 75% av algirske asylsøkere er seksualpredatorer. Fullstendig statistikk over muslimske seksualpredatorer i Tyskland er ikke tilgjengelig pga tildekking av fakta fra politi og politikere. 

I Moskva er 2/3 av voldtektsmennene muslimer.

En britisk rapport viser at muslimer er 200 ganger mer tilbøyelige til å voldta små barn enn ikkemuslimer.

Og slik kan man fortsette. Faktum er ubestridelig. Trenden er universell og tidløs ; Gode muslimer voldtar ikkemuslimer, fordi deres forbilde Muhammed var en voldtektsmann, som fikk Allahs velsignelse til å voldta ikkemuslimske kvinner. At det er muslimske seksualpredatorer som dominerer voldtektsstatistikkene er udiskutabelt. Fjern de muslimske seksualpredatorene – og mesteparten av voldtektene forsvinner. At fenomenet voldtekt ikke opphører fullstendig om man fjerner de muslimske predatorene, er intet argument for å ikke fjerne dem. Det er tross alt bedre å desimere voldtektsproblemet, enn å ikke gjøre noe med det.

I et de facto likestillet Norge er det naturligvis vanskelig for Kvinnefronten og Ottar å finne begrunnelse for sin egen eksistensberettigelse. I så måte sliter ekstremfeministene med det samme problemet som Antirasistisk Senter gjør, i et Norge som er temmelig fritt for reell rasisme. Hadde feministene vært anstendige mennesker ville det vært nok å ta tak i på områder der kvinners ve og vel trues. Men det fordrer at kvinnebevegelsen setter navn på ondskapen; Islam.