Ski kommunestyre fikk brutalt møte med virkeligheten

Sterk manifestasjon av islamproblemet under informasjonsstand

Ski kommunestyre fikk brutalt møte med virkeligheten

Voldelige folkefiender var møtt opp for å støtte invasjonsstyrkenes sak.

Etter at Ski kommune i 2018 nektet SIAN å holde sin informasjonsvirksomhet der, var det nå duket for menneskerettighetsaktivisme i regi av islamiseringsmotstandere på øvre torg ved rådhuset.

Talene kan sees her; [Arne Tumyr], [Ellen Due Brynjulfsen], [Max Hermansen], [Paul Bridge], [Kareem Sadraee], [Lars Thorsen], [Anna Bråten], [Lars II].

For de med dårlig tid, kan det hele oppsummeres på ett minutt [her].

Alle de politiske partiene i Ski utenom Fremskrittspartiet viste frem ryggene sine under arrangementet. De viser at de ikke eier argumenter. De har dokumentert at de ikke behersker demokratiet som plattform. De tør ikke ta debatten. Deres ord og gjerninger viser at deres univers er fundamentert på løgn, fornektelse, fordommer og hat.  Det er en både kuriøs og urovekkende observasjon at kommunens politikere møtte frem for å markere at de er fiender av vestlige frihetsverdier. Kommunestyrepolitikerne i Ski heier på islamiseringen av Norge med all kraft de klarer å mobilisere. Det vil ikke redde dem fra å bli spist av islamkrokodillen, til slutt.  Basert på hva SIAN opplevde på torget i Ski, er det neppe særlig lenge før Dyret svelger kommunen fullstendig. 

Kommunepolitikernes lakei, rådmannen, var sterkt involvert i den lovstridige adferden da våre standssøknader ble avslått to ganger i 2018. Politikerne har utstedt en erklæring i forkant av lørdagens informasjonsstand. Der dokumenterer de på en fin måte at rådmannens antidemokratiske vedtak var i samsvar med de overordnedes tankegods. Politikerne skriver blant annet at;

 «Også SIAN har rett til å ytre sine meninger, så lenge ytringene ikke rammes av straffelovens forbud mot hatefulle eller diskriminerende uttalelser».

Påstanden er feil. Realiteten er at alle har rett til å ytre seg. Også med ytringer som er straffbare. Forskjellen er bare at straffbare ytringer straffes. I etterkant. Forhåndssensur – også av straffbare ytringer – er grunnlovsstridig. Kommunepolitikerne i Ski spytter for tredje gang på grunnloven.   

Videre utgyter de ; « Selv om ytringene skulle holde seg innenfor straffelovens bestemmelser, tar vi sterkt avstand fra det menneske- og samfunnssyn SIAN representerer. Den retorikken SIAN fører mot islam- og gjennom det også nordmenn med muslimsk tro -bygger opp under hat og splittelse mellom medmennesker».

SIAN sitt verdigrunnlag ligger langt fra hva politikerne forestiller seg.  SIAN fundamenterer virksomheten på demokrati, rettsstat og menneskerettighetene. Dette i direkte motstrid til  islam, som fundamenteres på sharia og ekte muhammedansk umenneskelighet.  SIAN har ikke som formål å avislamisere verden. Men de som ønsker å oppholde seg hos oss, skal følge våre regler. Vil de ikke det, skal de fjernes fra landet. Det er foruroligende at politikerne drar en direkte parallell mellom islam – tankesett – og muslimer – individer.  På den måten avskjærer man i realiteten lovligheten i en hver påkrevet kritikk av tanker og ideer. Verden hadde fremdeles vært på steinaldernivå dersom Europa de seneste århundrene hadde vært styrt av politikere av et kaliber tilsvarende kommunestyret i Ski.  FrP har som eneste parti avstått fra å signere den åndsforlatte og demokratifiendtlige politikererklæringen.

Det er ikke SIAN som skaper hat og splittelse. Islam er fundamentert på hat og splittelse. Rasisme, apartheid, segregering, Stamme/klanskultur, «de og oss» tankegang og massive volds- og drapsoppfordringer er helt sentrale elementer i islam. Å klandre SIAN for at muslimer oppfører seg islamsk er like hjerneløst som å klandre USA for jihad – et konsept muslimene syslet med tusen år før USA ble grunnlagt...

Det er uttrykk for en intellektuell kollaps når folkevalgte i et demokrati kjemper for å avskaffe det demokratiet de er betrodd av velgerne å forvalte. Denne tilstanden er tilnærmet kollektivt forekommende i kommunestyret i Ski.

Den vanligste måten som de destruktive kreftene på den utvidede venstresiden prøver å hindre faktaformidling, er å stemple faktabasert informasjonsformidling om islamproblemet som «hat».  Dette er en råtten hersketeknikk designet for å slippe å ta stilling til ubehagelige sannheter. Saken er jo den, at dersom politikerne innrømmer at SIAN baserer seg på fakta og sannhet , da ligger det implisitt en innrømmelse av politikernes eget ansvar for å rydde opp i elendigheten som vi påpeker. Politikerne vet at Folket vil bli rasende for alle løgnene og feilgrepene deres gjennom 40 år. Politikerne vet at muslimene ikke vil akseptere at vertsnasjonen nå setter foten ned og krever at i Norge skal man oppføre seg norsk. Det blir mildt sagt et helvete her før eller siden. Politikerne foretrekker «siden», nærmere bestemt på et tidspunkt når de selv ikke lenger er folkevalgte. Det er et svik av episke dimensjoner. SIAN gjør sitt for at folket våkner og stiller politikerne til ansvar – herunder strafferettslig –  før Norge er fortapt, havarert og degenerert til et islamhøl. Dette er den enkle årsaken til at politikerne bruker en fridag for å vise fram de ynkelige ryggene sine.

Selvfølgelig sitter det krefter over kommunepolitikerne, som trekker i trådene. Men lokalpolitikerne kan ikke hevde at de bare fulgte ordre fra partiapparatet. Nürnbergprosessene slo fast prinsippet om at at de er like skyldige som dem høyere opp i maktapparatet. Kommunepolitikerne i Ski kan straffes for sitt svik like mye som feks Erna Solberg.

Å stå med ryggen vendt mot folkeopplysningen fra SIAN, vitner om manglende forståelse av konseptet demokrati. Demokrati er et verktøy for å administrere uenighet ved å utveksle argumenter. SIAN har mange argumenter som beviser at islam ikke hører hjemme i Norge. Islamapologetene har ingen argumenter som kan støtte deres islamimport. Bedre mennesker ville da byttet standpunkt.

Det blir et sjokk for politikerne, dersom de lykkes i å islamisere Norge. Saken er jo at sharia ikke tillater at vantro har politiske verv i en islamsk stat. Hvis Norge tillater De Uintegrerbare å ta over landet vårt, blir politikerne arbeidsløse, hele gjengen. Uansett hvor mye de har logret og underkastet seg og sleika Det Nye Herrefolket oppetter ryggen.  Vantro politifolk blir også arbeidsløse. I beste fall får de jobb som HIPO, hjelpepoliti med fullmakt til å denge andre dhimmier.

Som sedvanlig er, mobiliserte også lokale kommunister mot SIAN sin demokratiutøvelse. Kommunistene hevdet i forkant av arrangementet at SIAN oppfordrer til vold. De har ikke besvart vår skriftlige henvendelse om å konkretisere de grunnløse anklagene. Tatt i betraktning at kommunismen selv har 100 millioner dødsofre på CV-en, burde de kanskje gå stille i dørene.

Før informasjonsstanden ble det hengt opp markedsføringsmateriell med info om tid og sted. Dette tok lokale muslimer ille opp. Ytringsfrihet og forsamlingsfrihet er jo ikke islamske konsepter. Det var respektløst, kunne Østlandets Blad melde. Luremuslimen som sutret til avisen hevdet at plakaten var hengt opp på husveggen hennes. Det er løgn. En kikk på google maps viser at vedkommende bor i en tomannsbolig med et bin-Laden compound style plankegjerde rundt huset. Intet fornuftig menneske lar være å henge plakaten på gjerdet/støyskjermen der allmennheten kan se den – i stedet for å traske inn på gårdsplassen til en muslim og henge plakaten der kun vedkommende ser den.  Muslimløgnere har det med å konstruere historier som er lette å plukke fra hverandre.

Under talene i Ski ba vi publikum påpeke hva vi sier, som er feil. Responsen var kun de sedvanlige dårlig artikulerte obskøniteter. Byens islamske publikum visualiserte på en fin måte årsaken til at gjennomsnitts IQ faller blant skoleungdom. Islam har skylda, der - som så mange andre områder.

At muslimer ikke skjønner eller tolererer demokratiutøvelse er helt naturlig, gitt religionens negative holdning til dette konseptet for samfunnsstyring. Men vi opplever også når vi står overfor politikere, ungdomsorganisasjoner, ideelle organisasjoner, politiske aktivister i statsfinansierte NGOer som Antirasistisk Senter – at ingen av disse heller debatterer. De følger ikke grunnleggende demokratiske prinsipper for løsning av uenighet. De opptrer som meningsfascister. De har en moral – jeg vil kalle det umoral – som får dem til å uten videre avvise og fordømme våre argumenter – uansett hvor mye teologi, empiri og histioriske dokumenterbare fakta vi bruker for å bygge oppunder våre argument. Sannheten betyr rett og slett ingenting i det parallelle universet hvor disse folkene befinner seg. Det er en dønn umoralsk posisjon å innta. Islam er jo umoral satt i system. At vantro velger tilsvarende virkelighetsvegring som muslimer, er mer enn betenkelig.

På administrativ side har politiet i Ski rom for forbedring. Vi husker politiet på Kongsvinger, som nektet publikum å oppsøke SIAN sin informasjonsstand i fjor. Politistasjonssjef  i Ski Ivar Prestbakken, sa til lokalavisa; «Jeg har anbefalt kommunen om ikke å stille opp denne dagen. Hvis du på forhånd vet at Sians argumentasjoner vil provosere deg kraftig, er det bedre å bli hjemme». Hva Politisjefen mener med «kommunen» er uklart. Har kommunestyret sinnemestringsproblemer?  Er kommunestyret genuint udemokratiske? Har han adressert samtlige innbyggere og bedt dem boikotte arrangementet?  Utsagnet er interessant. Ikke minst fordi da SIAN i fjor fikk to avslag fra Ski kommune, var ett av de skriftlige avslagene begrunnet med at politiet hadde hevdet at politivedtektene forbyr arrangementer av den typen som  SIAN har avholdt et hundretalls ganger. Denne påstanden er usann. Om det er politiledelsen eller rådmannens kontor som har kokt i hop løgnen vet vi ikke.

Politiets praktiske tilrettelegging og deres operative håndtering av de muslimske udemokratiske horder i Ski var upåklagelig. Arrangementet var preget av god politiinnsats og forutsigbar muslimoppførsel. Det dro seg til mot slutten. At kommunepolitikerne halvveis ut i arrangementet måtte evakuere området grunnet økt voldsomhet blant byens herrefolk, poengterte på en glimrende måte at SIAN har substans i budskapet sitt. Det må være flaut for avisredaktør og kommunepolitikere som i lang tid har insistert på at de befinner seg i et tolerant lykkeland, å konstatere at muslimene i Ski oppfører seg nøyaktig slik muslimer gjør og alltid har gjort, i hele resten av verden.

Det at muslimene i Ski smiler til sine vantro omgivelse skyldes forakt for ryggradsløse dhimmier. Muslimene ler av dere, fordi dere lar dem overta landet vårt, og aktivt medvirker hertil. Muslimene blir naturlig nok oppbragte når det kommer informasjonsmedarbeidere fra SIAN og forteller de vantro om den bedervede dødskult som er i ferd med å fortære oss.

For å understreke sitt poeng trålet muslimske og kommunistiske hyeneflokker Ski sentrum på jakt etter bytte. SIAN medarbeidere måtte ha en halv time politivakt ved togstasjonen etter vel utført tjeneste i byen. Muslimer og kommunister med voldstilbøyeligheter er de beste sannhetsvitner for at kommunepampene i Ski bedriver ønsketenkning eller forsettlig fordreiing av virkeligheten. Ingen andre enn SIAN sine menneskerettighetsaktivister trenger politibeskyttelse i en slik grad som vi opplever i forbindelse med stands.

Kommunestyret i Ski har meldt seg inn i en lite ærerik klubb. Alle som vil stenge ned og/eller demonisere islamkritikk bidrar direkte til forfølgelse og undertrykkelse av dem som førfølges av islam for «forbrytelsen» det er å stille spørsmål ved tankesettets godhet og egnethet som instrument for samfunnsstyring.

 

En rekke gode nordmenn tok kontakt i løpet av arrangementet og takket for innsatsen. Det vanket sågar blomster til Tumyr fra en av borgerne. Vi takker Ski for en opplevelse som ledet tankene hen på Gjøvikslaget. Kun utsøkt politiarbeid på torget hindret de gode muslimene på Ski i å oppføre seg mer islamsk enn de faktisk gjorde.