Skolemyndighetene lukker øynene for ramadantyranniet mot elevene

Skolemyndighetene lukker øynene for ramadantyranniet mot elevene

Hva hadde skjedd med norske foreldre som sendte sine barn til skolen en hel måned uten å ha spist frokost – og med forbud mot å smake mat hele dagen? De hadde naturligvis blitt anmeldt til politiet for brudd på FNs barnekonvensjon fordi å hindre barn i å spise er ikke ”til barnas beste”. Den religiøse kultus er også i strid med norsk lov som krever at skolen skal gripe inn når det er tale om mishandling og omsorgssvikt i forhold til barnas naturlige behov.

Det samme går igjen i denne saken – det er ikke muslimene som skal tilpasse seg norske forhold – det er i dette tilfellet norsk skole som skal tilpasse seg ramadan som i år tar til 22. august og som varer en hel måned.

Ramadan er den niende måned i det muslimske måneåret og kalles fastemåneden. Under ramadan skal voksne muslimer verken spise, drikke eller røyke. Det kreves seksuell avholdenhet. Ramadan avsluttes med den rene matorgiefesten.

Med islams ramadan slår overtroen inn for fullt: ”Når ramadan begynner åpner himmelens porter, lukkes helvetes porter og satan blir lagt i lenker.” (Hadith, Sahih Boukhari).

Mens de norske skolemyndighetene står rådville, tafatte og bare ser til at ramadantyranniet breier seg i norske skoler, avholder Islamsk Råd seminar torsdag 20. august der islaminfiserte lærere og foreldre trolig stikk i strid med sannhetens og virkelighetens verden – vil vitne om ramadans velsignelser i norsk skole. Hensikten er, ifølge Islamsk Råd, å ”fremme forståelse og samarbeid og forebygge konflikter”.

Meldingen fra Islamsk Råd Norge til norske skolemyndigheter er klar: Samarbeid med oss, gi plass for ramadan i norsk skole – hvis skolen ikke er villig til det er den konfliktskapende i forhold til minoriteter.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder