Skremmende det som kom fram på NRK i kveld

«Furuset er ingen norsk bydel», sa skoleelevene

Skremmende det som kom fram på NRK i kveld

NRK hadde i kveld et program med åtte personer fra Oslo - noen etnisk norske og noen muslimer som hadde bodd under samme tak i fire døgn. De besøkte bl. a. en ungdomsskole på Furuset - der samtlige elever ga uttrykk for at Furuset er ikke en norske bydel!
En av deltakerne spurte en muslim - hva hvis jeg ble sammen med datteren din - vil du godta det? Muslimen svarte: Nå stiller du meg i en veldig vanskelig situasjon.

En etnisk norsk pensjonist som hadde bodd på Furuset hele sitt liv konstaterte at de etnisk norske flyttet ut og at muslimer flytter inn.
Ved besøk på skolen fikk deltakerne et klart inntrykk: Elevene v ar ikke opptatt av integrering - de hadde det utmerket uten integrering.
Politioverbetjenten som var med mente at man ville få de samme opptøyene her i Norge som de har hatt i Sverige.
Skremmende perspektiver i et ellers overfladisk program - der man ikke tok opp de kontroversielle spørsmål i forhold til det islam står for.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder