Slutt på ytringsfriheten når muslimer får makt i Norge?

Trygve Lie hadde neppe vært glad for utviklingen i Groruddalen

Slutt på ytringsfriheten når muslimer får makt i Norge?

Kjøpmennene i  Furuset Senter A.S. i Groruddalen i Oslo, som for de flestes vedkommende er muslimer, legger ned forbud mot at SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) får avholde en minnemarkering ved Trygve Lie-monumentet; like ved kjøpesenteret på Trygve Lies plass 20. juli. Begrunnelsen er at arrangementet «kan virke sterkt provoserende på de forretningsdrivende og deres kunder.» Ca. 50 prosent av beboerne i Groruddalen er muslimer, eller «ikke-vestlige innvadrere.»

 

SIAN fikk 10.april i år grønt lys fra politiet til å avholde minnemarkeringen. Et av vilkårene er at grunneiers tillatelse innhentes. Oslo kommune er grunneier, og søknad ble sendt dit allerede 15. april. Etter nærmere to måneders behandling (10.06) kom avslaget – og da fra Eierseksjonssamarbeidet Furuset Senter ved direktør Per A. Numme!

Det viser seg at det er inngått en avtale mellom Alna bydelssenter (Oslo kommune) og Sameiet Furuset Senter vedrørende vedlikehold – så som renhold og snørydding av området – som Senteret har påtatt seg ansvaret for. Avtalen er tolket slik at Sameiet har fått forvalteransvaret av området også ved Trygve Lie-monumentet. Dermed tok kommunen ikke standpunkt til søknaden, men videresendte den til Eierseksjonssameiet Furuset Senter der Per A. Numme er sjef. Han må åpenbart ha hatt en formening om at arrangementet til SIAN kunne skape negative reaksjoner blant muslimene. For å ha ryggen klar videresendte han søknaden til Kjøpesenter Furuset A.S der det er muslimer som styrer. På bakgrunn av den holdningen ledelsen der la for dagen, sendte direktør Numme melding til SIAN om at søknaden var avslått, noe han beklaget.

I et tilleggsskriv gir direktøren uttrykk for at han er for ytringsfrihet, men etter hans mening vil Youngstorget være et mer passende sted å avholde dette arrangementet.

SIAN har planlagt denne tilstelningen i flere måneder. Bakgrunnen er at i år er det 45 år siden Trygve Lies bortgang  –  og etter som denne nasjonale og internasjonale ruvende samfunnsbyggeren holdt høyt de samme idealer som SIAN verner om  –  nemlig fred med frihet, demokrati, menneskerettighetene og rettsstatens prinsipper – ville SIAN hedre minnet til denne personligheten fra Groruddalen – og da tilknyttet hans fødselsdag i juli.

Noen muslimer i Groruddalen har et åpent fiendtlig forhold til det Trygve Lie sto for – som trolig skyldes hans pro-israelske holdning som FNs generalsekretær ved opprettelse av staten Israel i 1947/48. I diplomatiske ordelag fordømte generalsekretæren arabernes urealistiske, uforsonlige og krigerske holdning til FN's delingsvedtak.

I begynnelsen av august 2006 ble statuen av Trygve Lie  vandalisert.  Det ble tatt bildekk rundt halsen på skulpturen og tent på. Det ble også satt fyr ved sokkelen som fikk stor skade. Den ene hånden ble brukket.

Kort tid etter kom gjerningspersonene tilbake, og under ropene «Allahu Akbar» festet de en slepekjetting til en bil og rev monumentet over ende. De anti-norske muslimene som sto for vandaliseringen klarte også å slepe statuen et stykke bort fra sokkelplaten.

Det var Arbeiderpartiets daværende utenriksminister, Jonas Gahr Støre, som holdt talen da monumentet igjen var kommet på plass. Han har markert seg som en av Norges mest islam-fremmende politikere. Noen av hans uttalelser står i et grelt lys i forhold til det som skjer i realitetenes verden – som f.eks. dette Støre-sitatet: «det må slåes ned på enhver uttalelse som forbinder islam med vold».

Det er slett ikke sikkert at Trygve Lie ville ha applaudert utviklingen i hans barndoms grønne dal, Groruddalen.

Som norsk justisminister i 1930-årene markerte  Trygve Lie seg som en kompromissløs forsvarer av demokratiet og rettsstaten. Da politiske røde-gardister demonstrerte uniformert i gatene, fikk Lie i 1937vedtatt loven som forbyr uniformering av personer knyttet til politiske grupper eller andre meningsretninger  - en lov som SIAN har hevdet gir hjemmel for å forby hijab, niqab og burka i det offentlige rom. Det heter i begrunnelsen for loven: «Man har funnet at uniform m. v. som utpeker bæreren som tilhenger av politiske organisasjon eller meningsretning, kan virke uteskende og er egnet til å skjerpe motsetningene (...) liksom det kan øke faren for stridigheter og voldshandlinger.»

Det kan ikke herske tvil om at hadde Trygve Lie sett 1000 muslimske kvinner toge oppover Karl Johan i islamske svarte uniformgevanter med hijab, niqab og alt som hører til, under ropene «Allahu Akbar», ville han ha tatt «uniformsloven» fra 1937 i bruk.

Statsadvokaten, som opplagt er en del av det korrekte politiske miljø, mener imidlertid at loven den norske justisminister fikk vedtatt i 1937 ikke har noen relevans til dagens situasjon.

I Aftenpostens Oslo-utgave fredag sto denne artikkelen:

Slutt på ytringsfriheten?

I anledning av Trygve Lies fødselsdag i juli måned og på bakgrunn av at det er 45 år siden han døde –  har Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)  planlagt en minnemarkering lørdag 20. juli ved monumentet på Furuset i Oslo. Arrangementet er knyttet opp til de verdier  og den politikk Trygve Lie som FNs generalsekretær utøvet igjennom sju stormfulle år. Furuset Senter som angivelig har råderetten til den kommunale grunnen ved minnesteinen, har imidlertid avslått søknaden om grunnleie – og dermed blir SIAN avskåret fra å hedre Trygve Lie  – dette til tross for at han var og er Norges ruvende internasjonale politiske personlighet. 

Politiet har innvilget søknaden.

Direktør for Eierseksjonssameiet Furuset Senter, Per A. Numme, opplyser at søknaden avslås fordi  i senteret er der mange muslimer som er forretningsdrivende. Det er også et stort antall muslimer som er kunder i disse butikkene. Direktøren skriver: «Etter å ha forespurt Kjøpesenter Furuset AS, som eier kjøpesenteret, må  vi dessverre avslå søknaden. Dette fordi dette kan virke sterkt provoserende på de forretningsdrivende og deres kunder.»

Er dette et bevis på at når muslimer får makt er det slutt på ytringsfriheten?

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder

Betyr så dette at SIAN må gi opp hele arrangementet? Det arbeides bak kulissene for at ytringsfrihetens selvfølgelige grunnlovsfestede rett også skal ha gyldighet i Groruddalen.  Bydelsdirektør Tore Olsen Pran i Groruddalen (Alna) mener at i utgangspunktet har ytringsfriheten forrang. Han legger også vekt på at politiet har gitt sin tillatelse. Bydelsdirektøren har forsøkt å få Per A. Numme til å endre oppfatning, men det betyr at den samme Numme må overkjøre muslimmiljøet i Furuset Kjøpesenter. En slik snuoperasjon sitter langt inne. Foreløpig er det altså ingen avklaring. SIAN må da, inntil noe annet måtte bli bestemt, forholde seg til forbudet som muslimene har nedlagt mot minnemarkeringen 20. juli.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder