Smeller det i Manchester 10. oktober?

Representanter for EDL intervjues på ukjent lokasjon i England. (Foto: EDL)

Smeller det i Manchester 10. oktober?

Lørdag den 10. oktober avholder English Defence League en anti-fascistisk, dvs. anti-islamistisk demonstrasjon, mot den store trusselen i Europa og England i særdeleshet – en markering mot muslimer som vil ødelegge England og forræderske politikere som gjør så godt som intet for å stoppe terroren.

EDL har ikke glemt bombene som smalt i London i 2005, eller terrormoskeene der hatet mot kristne, homofile og ikke-muslimer blir spredd daglig – uten at britiske myndigheter tar av seg silkehanskene. SIANs nettredaksjon har vært i kontakt med EDLs talsmann Trevor Kelway, som også har kontakt med SIOE. Han forteller at de har de samme idiotiske og voldelige reaksjonen fra United Against Fascism (UAF), som SIAN har med Blitz-miljøet og SOS Rasisme, AFA med flere.

Dette dreier seg med andre ord om en felles europeisk kamp mot islamisering, kvinneundertrykking, terror og kamp mot dem som våger å stå opp mot dette. Det er et paradoks at venstresida ikke setter seg inn i at friheten er truet av islamiseringen, men tvert i mot kjører de anti-fascistiske gruppene som bare kjemper for ytringsfrihet og demokrati, frem som sine hovedfiender. Er de betalt av islamske grupper for å øve vold mot disse?

SIAN har fått informasjon fra afghanske flyktninger i Norge (!) om at det er nettopp dette som skjer. Det kommer pengeoverføringer fra enkelte moskeer for å sponse de rødbrune som angriper virkelige anti-fascister som EDL, SIOE og SIAN. I tillegg sponser det norske samfunnet gateterroristene i Norge med millionbeløp – blant annet til Blitz-huset og til organisasjoner som SOS Rasisme, Antirasistisk senter og partiet Rødt.

Det er på tide å avskaffe støtten til alle grupper som vil ødelegge Norge og legge landet åpent for islam og sharia. SIAN og SIOE ønsker EDL lykke til i motstandskampen mot blant annet terrormoskeene og de britiske politikernes unnfallenhet. La oss håpe at markeringen i Manchester blir fredelig, og at gateterror fra muslimsk side blir møtt på en resolutt måte av det engelske politiet.