«Snikislamisering» det sentrale i kveldens debatt

Siv Jensen - hun nekter å be om unnskyldning for at hun brukte begrepet «snikislamisering».

Høyre velger nå å forsvare Fremskrittspartiet

«Snikislamisering» det sentrale i kveldens debatt

Kveldens debatt viser med all tydelighet at FrP har alt å vinne ved ikke lenger å pakke inn islam-kritikken. Det ble faktisk partiets talsperson, Kristian Norheim og Trond Helleland fra Høyre som vant over Audun Lysbakken og Martin Kolberg i NRK-debatten i kveld. Bakgrunnen var bl. a. at Siv Jensen har nektet å be om unnskyldning og trekke tilbake begrepet «snikislamisering» - som hun brukte i 2009. Partiets finanspolitiske talsperson, Ketil Solvik-Olsen, burde ikke ha sagt på den internasjonale pressekonferansen at det var en uheldig uttalelse. Herved ros til Siv Jensen for at hun ikke gikk tilbake på begrepets innhold. I kveldens debatt var det nettopp om FrP mener at det foregår en «snikislamisering» i Norge – samt om hvorvidt FrP er et «høyrepopulistisk» parti som sto i brennpunktet.

Selvfølgelig må FrPs motstandere ha lov til å kalle FrP for et høyrepopulistisk parti, samtidig som FrP med god dokumentasjon kan tilbakevise karakteristikken. FrP er først og fremst et liberalt parti og er på ingen måte et populistisk parti - i den forstand at partiet snur sin politiske kappe etter som stemningene i folket svinger. Tvert imot står partiet prinsippfast på sitt program foran valget - og partiet oppnådde et valgresultat som var 4 ganger bedre enn det Lysbakkens parti oppnådde..
Under NRK-debatten i kveld gikk Audun Lysbakken og Martin Kolberg til et frontalangrep mot Høyre og Erna Solberg, etter først å ha demonisert FrP. De to listet opp innstramningstiltakene FrP har foreslått i innvandrings- asyl- og flyktningepolitikken - som lukkede asylmottak og krav om revisjon av flyktningekonvensjonen - for deretter å klistre partiets holdninger til det de kalte høyreekstreme partier i Europa - bl. a. Dansk Folkeparti og Sverigedemokratene.
Som et skrekkens eksempel ble det trukket fram drapet i disse dager i Hellas, angivelig begått av personer fra det nynazistiske miljøet, men Kolberg og Lysbakken var selvfølgelig tause om drapet på Theo van Gogh i Nederland som ble begått av en muslim.
Martin Kolberg er åpenbart i en trengt situasjon i sitt parti. Han har for mange år siden gitt uttrykk for at hvis man ikke lykkes med integreringen har samfunnet i sitt midte en udetonert bombe. Trond Helleland kunne referere fra en artikkel i Drammens-avisen der det gikk fram at Kolberg mente at man om nødvendig måtte ta i bruk nye lover dersom radikal islamisme ble en trussel mot samfunnet.
Kristin Clemet fra Høyre mente at FrP hadde en rekke likhetstrekk både med Sverigedemokratene og med Dansk Folkeparti, mens Norheim på sin side bedyret at FrP ikke hadde noe samarbeid med disse partiene- derimot med Radikale Venstre i Danmark. Det bemerkelsesverdige var at Norheim siterte en uttalelse fra dette partis leder - at dersom muslimene ikke var fornøyde med tilværelsen i Danmark kunne de reise hjem igjen.
Norheim forklarte også hva som er innholdet i begrepet «snikislamisering». Her fikk han for liten tid, men det er åpenbart at FrP med Ketil Solvik-Olsen i spissen ikke har på agendaen et massivt angrep på islam og alt hva islam står for. Det er også klart at Siv Jensen har posen full av disse elementene - det er bare et tidsspørsmål før hun åpner posen.
Det virket jo også fullstendig urimelig når Lysbakken sa i kveld at FrP går inn for uhemmet bruk av penger. Det er med respekt å melde det rene tøv.
Kveldens debatt bekreftet at FrP er på vei. Det er noe helt nytt at noen der ute i det politiske miljø ikke lenger vil demonisere partiet - men tvert imot forsvare det mot urimelige angrep.
Dette er begynnelsen på noe mer som nok presser seg fram - og da kommer man ikke til å gå rundt grøten som politikerne til dels gjorde i kveld - knyttet til den trussel islam gjennom den ukontrollerte innvandringspolitikken representerer for det norske samfunn. Dette viser også at SIAN er på rett vei.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder