Snu Støre, ellers kan vi oppleve et ragnarokk!

Tilståelser for 25 ran og tyverier - de fleste fra Groruddalen

Snu Støre, ellers kan vi oppleve et ragnarokk!

Her er siste oppdatering fra Groruddalen der islamisme er i ferd med å få fotfeste:  Etter at sønnen på 15 år til ekteparet Helene og Glenn Westerheim Løken på Rommen i Groruddalen ble slått ned og ranet av en ungdomsgjeng (les som besto av muslimer), opplevde familien at livskvaliteten falt dramatisk. Sønnen våget knapt å gå ut, mens foreldrene var engstelige for at han skulle bli tatt av voldsutøverne enda en gang. Jeg har ikke lyst til å bo her lenger, sier faren til Aftenposten. Avisen skriver at felles for mange barn i området er at de som blir utsatt for slike gjenger, er at de utvikler angst og frykt. En ung jente som ble omringet av en gjeng unge muslimer bak i en buss følte seg syk etter fornedrelsen. Hun tør ikke lenger ta bussen. I løpet av en måned har etterforskerne på Stovner fått tilståelser for 25 ran og grove tyverier der gjerningsmennene har slått til mot barn helt ned i 9-års alderen.

Politiet sitter inne med omfattende kunnskaper om muslimske ungdommers reaksjonsmønster – og  hvilke forkastelige holdninger de har til norske kvinner og til de «vantro» – men lovens håndhevere har ikke lov til å si sannheten – da «stigmatiserer de sårbare grupper». Den politimann som blir beskyldt for «rasistiske holdninger» står i fare for å bli kastet på hodet ut av politikorpset. Politimannen skal på sin side i det daglige arbeid avfinne seg med nettopp rasistiske tilrop – det må en politimann tåle, sa tidligere sjef for politidirektoratet, Ingelin Killengreen.

Islamsk ukultur

Ufattelige mengder primitiv islamsk ukultur  konfronteres politiet med i det daglige arbeid – som ikke kommer til offentlighetens kunnskap. Bakteppet er islams usseldom – et rått og primitivt livssyn skapt av en analfabet av en beduin for 1400 år siden. Muhammedanerne har fått de forkvaklede livsholdningene inn med den islamske morsmelken og på koranskolene. Overfallsvoldtekter og ransovergrepene er av en slik bestialsk karakter at spørsmålet er berettiget: Finnes ikke samvittighesbegrepet i det arabiske språk? Er det slik at alle ikke-muslimer som ikke er med i «Profetens ummah» er det ifølge Koranen fritt fram for å trakassere, bedra, forfølge og drepe?

Politikere tar feil

Helt feilaktig sier politiske ledere i klartekst: Når en muslim begår et overgrep kan man ikke fordømme alle muslimer, like lite som man fordømmer kristne fordi om Anders Behring Breivik angivelig også var kristen. Det politikerne da overser er at islam krever av de troende at de skal på voldelig vis kjempe for Allah. Enhver som ikke underkaster seg skal nedkjempes og drepes.

Innen kristendommen er det i vår tid motsatt - her er det den universelle etiske regel som kommer i forgrunnen: Du skal ikke gjøre noe mot din neste som du ikke vil din neste skal gjøre mot deg. Peter trakk sverdet i den hensikt å forsvare Jesus da romerske soldater kom for å arrestere ham, men Peter fikk beskjed fra Jesus om å stikke sverdet tilake i sliren.

Mens kristendommen i vår tid er en ikke-voldelig religion, handler islam om brutal politikk, rasisme, trusler og oppfordringer til straffbare handlinger. De troende blir pålagt å delta i en hensynsløs krigføring mot alle mennesker som ikke bekjenner seg til Koranens lære, jfr. 2:187, 5:37, 8:12, 9:74, 17:16, 47:4-5.

Livskvaliteten svekket  

Stasjonssjef John Roger Lund ved Stovner politistasjon sier til Aftenposten: «Livskvaliteten blir kraftig svekket for unge som vokser opp under slike vilkår. Mange blir merket for livet. Både barna og foreldrene er livredde for represalier.»

Hvem kan trå til og avhjelpe situasjonen? Hvem har ansvaret for at Groruddalen er blitt en bydel der mange innbyggere føler frykt?

Hallo, Jonas Gahr Støre!

Hallo, Jonas Gahr Støre –  kan du nå erkjenne at ditt «Nye Norge», det «multikulturelle samfunn», det fargerike fellesskap» er ønsketenkning og en drøm – en ikke-eksisterende virkelighet!

Vi fikk budskapet fra deg da du talte på Arbeiderpartiets landsmøte 8. april 2011 - da sa du: «Vi skal lytte til frykt og uro når folk opplever frykt og uro – for en bydel som endrer ansikt og karakter – for en skolegård der det er vondt for et barn å være annerledes – brun i hunden blant mange, mange hvite – eller hvit i huden blant mange, mange brune.» Du fikk deg også til å si: «Vi skal være både lyttende og handlende – folk skal vite at Arbeiderpartiet er til stede for begge deler.»  Er du og ditt parti til stede overfor dem som har fått ødelagt sitt liv som følge av «Det fargerike fellesskap»?  Har du fått med deg bekymringsmeldingen fra Groruddalens innbyggere: «Folk har begynt å snakke om at de har fått nok, at de må gjøre noe. Det er ganske skremmende»

Kan du være så snill og endre totalt din politikk, Jonas Gahr Støre? Du må snu før det blir for sent – hvis så ikke skjer kan vi få et samfunnsmessig ragnarokk!

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder