Som islamist går han mot de verdier som 17. mai står for

Tier om Shoaib Sultan som leder av 17. mai-komiteen i Oslo

Som islamist går han mot de verdier som 17. mai står for

Vi har liten grunn til å bebreide Shoaib Sultan, etter at han av politikerne i Oslo er valgt til leder av årets 17. mai-komité. Tvert imot er det grunn til å beundre Sultan som en islamsk Machiavelli – hvordan han lykkes med sitt finmaskete spill innen maktutøvelsens irrganger. Her i Norge klarer han å fronte – og samtidig skjule – de samme holdningene som president Mohammed Mursi i Egypt promoterer. Denne Sultan har åpenbart lest seg opp på den islamske litteratur – som instruerer «gode muslimer» i Vesten om – hvordan de skal manøvrere for å få maksimal tillit hos myndighetene. Samarbeid er nøkkelordet – samtidig som Sultan og hans venner på de sosiale medier kjemper for det endelige mål: «Fredens Hus» – der de dekadente vestlige demokratier er nedkjempet.

Det er trolig bare inni seg Sultan utbryter Allahu Akbar – alt mens han med tvilsom ydmykhet smiler og bukker til ordfører Fabian Stang. Men dessverre for Sultan – av og til sprekker fasaden – som da han på Facebook skrev at SIAN skulle vært gravd ned ute på et jorde. På samme måte som president Mursi vil grave ned alt og alle som stritter mot «Det muslimske brorskap», vil Shoaib Sultan grave ned demokratiet i Norge – hvis han bare hadde hatt makt nok! Oslo-ordføreren og de andre partilederne tier. «Dialogen» er fullbrakt: Hurra for 17. mai, hurra for Profeten, Sultan og islam! Gratulerer med dagen!!

For ett år siden var Antirasistisk Senters rådgiver, Shoaib Sultan, aktivist i Aarhus. Sammen med et par tusen «antirasistiske venner» hadde han åpenbart til hensikt å forstyrre, bryte ned og angripe den anti-islamske sosiale bevegelse i Nord-Europa – som hadde kommet sammen i byen til et fredelig arrangement. Takket være omfattende politisperringer måtte Sultan og hans meningsfeller holde seg på en viss avstand – men etter hvert tok volden fatt. Vi ble utsatt for massiv voldsutøvelse fra Sultans voldelige horder. Riktig nok deltok ikke Sultan direkte i lovbruddet, men han motsatte seg heller ikke det som skjedde.

Sannsynligvis var det norske skattebetalere – som via bevilgninger til Antirasistisk Senter – som betalte reisekostnadene for Sultans overvåkingsoppdrag i Aarhus.

 

Vold mot SIAN

SIAN har også fått erfare den samme mannens likegyldighet når voldelige aktivister går til angrep mot våre stands. Disse gruppe-menneskene som oppfører seg som livstruende bøller,  berømmes av Sultan som «antirasistiske motdemonstranter». Han har fremsatt krav til Politiets Sikkerhetstjeneste om å  overvåke SIANs  virksomhet. Sultan bruker Antirasistisk Senter og skattebetalernes penger for om mulig å hindre islam-kritikk.

Man kan spørre: Hva hadde skjedd dersom SIAN-medlemmer hadde stormet muslimenes stand på Karl Johan, kastet Koranen og de muhammedanske skriftene på gaten og gått til håndgripeligheter?

 

Drap på ikke-troende

I 2007 nektet Sultan å ta avstand fra drap på homofile i Iran. Han har tette bånd til den islamske gruppen «Profetens Ummah» samt Rabita-moskeen i Oslo – som består bare av «gode muslimer». Følgelig fronter de drap på ikke-troende muslimer. 17. mai-komiteens formann hyller også den muslimske lederen i Europa, Yusuf al-Qaradawi, som har sagt at holocaust var Allahs straffedom mot jødene. Qaradawi «ønsker å fullføre Hitlers holocaust mot jødene».

«Gode muslimer»

Shoaib Sultan, tidligere leder av Islamsk råd Norge, som anses for å være «god muslim», har mange bekjentskaper i det islamske miljø  – blant andre Muhammad Al Mohajer – som skriver på Facebook følgende:

 Og til dere skitne vantro kuffar, brenn i helvete. Dere skal møte Allahs straff, wallah, wallah. Allah skal straffe dere skitne, urene svinespisere, dere fortjener ikke å gå på samme jord som oss. Dere fortjener ikke å puste samme oxygen som oss. Dere fortjener ikke å drikke rent ferskvann. Død over dere og deres hjernedøde sivilisasjon!!!

Ville ikke svare

Shoaib Sultan er sannsynligvis ingen person med sterke nasjonale fedrelandsfølelser for de grunnleggende norske verdier. Er det mulig å finne en nordmann som ikke kontant og som med avsky tar avstand fra dødsstraff for homofile? I Fri Tanke (Human-Etisk Forbunds medlemsavis) i november 2007 kan ikke Sultan ta avstand fra dette straffebudet. Han vrir seg unna ved å kalle dødsstraff-spørsmålet for «teologi». Han nektet overfor Aftenposten å kommentere Yusuf Al-Qaradawi sin uttalelse: «Holocaust er Guds straff for jødene».

For å slippe å ta av stand fra de religiøse og politiske direktiver «gode muslimer» må og skal følge, velger Sultan den kjente strategi fra islamsk retorikk i Vesten – dels tvetydige uttalelser dels avvisning av uønskede spørsmål.

I realiteten sier lederen av årets 17. mai-komité ja til det islamske barbari.

Sharia er selve islam

Det å være leder for 17. mai-komiteen i hovedstaden,  er ett av de største folkevalgte, nasjonale og  fedrelandspregete tillitsverv nasjonen kan gi. Norske borgere krever at denne personen må ha godfølelse for  Norge –  og uten forbehold hegne om norsk kultur, landets Grunnlov og  fellesskapets verdier – knyttet til demokrati, rettsstatens prinsipper, religionsfrihet, ytringsfrihet, likestilling og menneskets ukrenkelighet.

Ja, ja, sier vel Sultan og smiler over hele ansiktet – men som en god muslim sier han trolig i sitt hjerte: Islamsk lov står over norsk lov. Allahs lov står over menneskeskapte lover. Fellesskapet for oss muslimer er det islamske ummah. Profeten står over ytringsfriheten. Derfor har han da også denne gode muslim satt fram forslag om lovpålagt innskrenking av ytringsfriheten.

Sultan sier også: «For muslimer vil sharia representere selve islam.» Det kan dokumenteres utallige grusomme handlinger der kvinner, nettopp ut fra sharialovene, steines til døde. Familiemedlemmer som står forrest og kaster de første steinene – alt til Allahs ære.

Forsvarer barbariet

Shoaib Sultan forsvarer de inhumane sharialovene i skriftet fra Antirasistisk Senter –  «Høyreekstremisme i Norge» (april 2012) – der det heter: «...sharia betyr «vannkilde». Sharialovene kan og bør selvsagt diskuteres og kritiseres.»

Diskuteres og kritiseres, men ikke endres! Sultan gjør seg ikke til talsmann for forbud mot på steining av kvinner:  Han tier om brutalitetens lov: «Hvis du blir funnet skyldig i ekteskapsbrudd vil du bli drept.»

Derimot noterer han med tilfredshet at blant muslimer i Norge er det «bare» 14 prosent som ønsker å innføre sharia som norsk lov. Det betyr at ca. 28.000 islamister vil ha Muhammeds lovverk her i landet, takket være at blant andre Shoaib Sultan er en tvetydig agitator for utryddelse av de vanhellige. Ransmannen, massemorderen og sexovergriperen Muhammed har denne islamske lederfigur ingen anklager mot, for ifølge Sultan måtte Profeten ha lov til å forsvare seg da han ble angrepet!

 

Fedrelandets representant?

Shoaib Sultan forfølger alle som bekjemper islams onde budskap – han hater SIAN, elsker sharia og fronter en holdning som fremmer det politisk/religiøse inhumane islamske menneskesynet.

Det er vanskelig å forstå at ordfører Fabian Stang, sammen med politikere i Oslo bystyre, Carl I. Hagen innbefattet, ærer og opphøyer en person på nasjonaldagen – som fronter en ideologi som står i motstrid til alt det 17. mai står for.

Politikerne i Oslo presser på folket en islamisert Joseph Goebbels som formann i 17. mai-komiteen. Ordfører Fabian Stang  krever at  glade festdeltakere langs togruten i hovedstaden skal klappe – klappe for – og hylle denne fremragende norske borger som representant for land og folk.

Vi vet at noen holder seg borte fra 17. mai-toget i hovedstaden i år - muligens er det også noen reflekterende Oslo-borgere som føler at gråten presser på.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder