Somalisk kvinne rapporterer fra eget miljø

Somalisk kvinne rapporterer fra eget miljø

En somalisk kvinne i Norge skriver under pseudonymet Amal Aden åpent om den manglende vilje til integrering blant somaliere i boken Se oss!.

Vi i den anti-islamske bevegelsen har allerede fordømt denne boken før vi har lest den. Den må åpenbart være rasistisk og i strid med omtrent samtlige lover i Norge. At somaliere ikke ønsker å bli integrert er totalt uhørt. For vår del ser vi masse velintegrerte somaliske menn rundt om i Oslo sentrum som vandrer gatelangs om formiddagen – et tidspunkt da andre mennesker i hovedstaden er på jobb. Så forfatteren Amal Aden kan vente seg en kraftig bot når denne saken kommer for norske domstoler. At hun ikke står frem med fullt navn er også helt forkastelig, slik den muslimske demokratiforkjemperen Said Abdulwahab uttaler. Han leder en somalisk organisasjon i Norge. (Legg merke til at han tilhører wahabismen i likhet med Osama Bin Laden). Selvsagt burde Amal Aden stått frem med riktig navn. Hva i all verden har hun å frykte fra det fredselskende somaliske miljøet? Ikke drap eller angrep som Kadra ble utsatt for i 2007? Hykleriet i det somaliske miljøet kjenner ingen grenser og blir støttet av den såkalte forskeren Kathrine Fangen som mener at Amal Aden bidrar til ”stigmatisering”.

SIANs holdning er klar: Stopp innvandringen av muslimer til Norge enten de kommer fra Somalia eller andre steder. Frata alle som har begått forbrytelser eller ikke viser vilje til å integrere seg norsk statsborgerskap.

Les mer i Aftenposten.

Thomas Christiansen
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Representant