Spennende møte i Kristiansand – dersom Muslimsk Union Agder tillater imam Ali å stille opp i en debatt med SIAN

Det store spørsmålet er om imam Akmal Ali (til høyre på bildet)får lov av sitt styre til å stille opp i en debatt med SIAN. Til venstre er teolog, ordinert prest og universitetslærer, Levi Eidhammer, som har lagt seg på dialoglinjen overfor islam. (Foto: SIAN)

Spennende møte i Kristiansand – dersom Muslimsk Union Agder tillater imam Ali å stille opp i en debatt med SIAN

Styret i Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN), Agder avd. har besluttet å arrangere et større offentlig møte i Kristiansand om islam. Temaet er: ”Islam – dialog eller konfrontasjon?” Hvis alle brikker faller på plass vil møtet bli arrangert i Byhallen lørdag 28. november i tiden kl. 13:00-15:00. Det store spørsmålet er om Muslimsk Union Agder gir imam Akmal Ali lov.

Styret i Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN), Agder avd. har besluttet å arrangere et større offentlig møte i Kristiansand om islam. Temaet er: ”Islam – dialog eller konfrontasjon?” Hvis alle brikker faller på plass vil møtet bli arrangert i Byhallen lørdag 28. november i tiden kl. 13:00-15:00. Det store spørsmålet er om Muslimsk Union Agder gir imam Akmal Ali lov.

SIAN har vært i kontakt med imamen som i utgangspunktet stilte seg positiv til å delta med et innledningsforedrag, svare på spørsmål og eventuelt kommentere innlegg i den etterfølgende debatt. Han presiserte imidlertid at det er styret i Muslimsk Union Agder som har beslutningsmyndighet i slike saker.

Ali ble gjort oppmerksom på at den andre innlederen blir leder i organisasjonen SIAN, Arne Tumyr. Han har gitt uttrykk for at overfor islam er det konfrontasjon som er nødvendig. Det antas at imam Ali vil gjøre seg til talsperson for dialoglinjen.

For muslimene er dette et betent tema. Man kan ikke se bort fra at styret i Agder-unionen ser seg best tjent med ikke å delta. Ali understreket imidlertid at gjensidig respekt og høflighet måtte prege arrangementet. Dette er i tråd med det SIAN skriver i sin invitasjon – ”det forutsettes at selv om uenigheten er åpenbar, skal innledningsforedragene så vel som den etterfølgende debatt avspeile gjensidig høflighet og respekt knyttet til ytringsfriheten.”

Dette til tross – etter som det blir fritt ord etter foredragene, kan man ikke se bort fra at det blir høy temperatur på det planlagte møtet.

Nettredaksjonen