Står det i Koranen at kvinner kan steines?

Står det i Koranen at kvinner kan steines?

Emne: kommentar om islam artikkel
 

En kritisk leser av SIAN's nettside skriver:

http://sian.no/node/1092

"-Men det står vel intet i Koranen om at kvinner skal steines til døde –
har ikke det med kultur å gjøre?"
Svaret lyder slik: Nei, det står derimot i Hadith som sitat fra
Muhammed:

http://blaatt.net/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28

Sitat
fra artikkelen over (som jeg forvøvrig kan røpe at jeg har skrevet for endel år siden) (fotnote 1)

Dersom
 

kvinner og menn som har samleie uten å være gift med hverandre skal
begge idømmes 100 piskeslag. I Hadith (f.eks. volum 8, bok 82, nr.
806, 809 og 813 gis det dødstraff for ulovlig samleie). I volum 9,
bok 89, nr 280 står det:"Narrated Abu Huraira: A man came to
Allah's Apostle while he was in the mosque, and called him, saying,
"O Allah's Apostle! I have committed illegal sexual
intercourse." The Prophet turned his face to the other side, but
when the man gave four witnesses against himself, the Prophet said to
him, "Are you mad?" The man said, "No." So the
Prophet said (to his companions), "Take him away and stone him
to death."

"-Jo, det er noen indoktrinerte muslimer
og ultraekstreme venstresosialister som møter fram og som er
særdeles aggressive. De forteller oss gjerne at vi representerer
uvitenhet når det gjelder islam. Deretter kommer de med noen
halvkvedete tirader fra Koranen – som f. eks at ingen skal tvinges
til å tro – eller at den som dreper ett menneske dreper hele
menneskeheten. Slike utsagn er tatt ut av sin sammenheng og gir et
direkte uriktig bilde av det som skrevet står i denne ondskapens
bibel, sier Tumyr."

Yep, disse løgnene er avslørt i
artikkelen over også og da satt i rett sammenheng. Disse "robot" argumenter har muslimene blitt indoktrinert til å svare for å "forsvare" seg men de tar ting ut av sin sammenheng. Jeg har utfordret muslimer i årevis til å finne et eneste sted i Koranen som sier at en ikke skal utøve vold mot andre mennesker annet enn i nødvendig selvforsvar uten at en eneste har klart å finne det. Det sier ganske mye om Koranen.

Det er
forresten ifølge wikipedia vanlig at muslimer ikke anser Muhammed
som islams grunnlegger men derimot som en profet som fullbrakte eldre
religion(er). At Muhammed ikke grunnla ideen om en enkelt gud er jo
noe alle vet. Dette kommer jo også klart fram i GT og jødenes tro
blant annet. Selv om Islam kun betyr underkastelse ovenfor Allah i
ordet forstand betyr det naturligvis ikke at islam bare handler om
dette for da ville jo alle jøder også vært muslimer dersom Allah
er den samme guden som i GT. Det er imidlertidig tvilsomt om det er
samme gud det er snakk om siden Allah ble oppfattes som måneguden
mens den gammeltestamentlige guden var Solen. De egyptiske gudene
Sun og Seth krigen hver kveld og morgen og annenhver gang vant
de kampen. Det betyr at Seth som representerer Allah faktisk var
historisk i direkte krig med den kristne og jødiske guden Sun.
Muslimers symbol på halvmånen er den beste bekreftelse alle på at
muslimene tilber Seth. Dette er de alene om. Alle andre religioner
fokuserer på lysets gud (solen) mens muslimene fokuserer altså på
mørkets gud. Dette er ganske illustrerende også for Koranens meget
psykopatiske innhold. Naturligvis kan en med godvilje tolke Allah som
noe annet enn månedguden og som det samme som bibelens Gud, og det
gjør også mange (inkludert muslimer), men historisk har nok Allah
adskillig mer tvilsomt opphav enn en slik tolkning.

Jeg har ikke skrevet så mye om islam i det siste siden jeg prøver å finne på et arugment for muslimer så de kan gå vekk fra muhammed sin lære uten at de tror de forlater troen på Gud (for de som mener Allah = Gud). Det er jo slik at alle muslimer mener at Muhammed var et menneske og alle vet at en kun har Muhammed sitt eget ord på at Koranens innhold er kopi av "Allah sin egen bok". Påstander om at Koranen avslører vitenskapelige sannheter som folk ikke visste den gangen er meget lette å tilbakevise siden det lille som er sant var kjent av Egyptere tusenvis av år tidligere og dette kan alle lese om i wikipedia. Når jeg har konfrontert muslimer med dette blir de helt stille- Ingen religoner kan oppvise til noe som helst ny kunnskap som ikke var kjent før religionen oppstod. Det faktum at ikke en eneste religon er i stand til å fortelle om antall planeter i solsystemet eller diameter og avstand fra solen er mer enn nok bevis på at ingen guder står bak. Dette er så åpenbart at selv små barn er i stand til å forstå det. En kan altså med sunn opplysning om religion generelt overbevise mange om at dette er trosbasert og ikke noe bevisbasert innholed. Med dette som utgangspunkt skulel det være mulig å få endel muslimer til å gå vekk fra Islam og fortsatt beholde Gud. Nøkkelen ligger i å overbevise dem om at MUHAMMED ER EN FALSK PROFET SOM IKKE TALER GUD SIN SAK OG DE SOM STØTTER KORANEN STØTTER I PRAKSIS MENINGENE TIL EN MENNESKELIG KRIGSHERRE SOM LØY OM HVOR HAN FIKK KORANENS BUDSKAP FRA. Innholdet i Koranen er så åpenbart skrevet av mennesker med deres griskhet og maktbegjær at det er helt åpenbart. Bare dette med jomfruer som venter menn som kommer til himmelen handler jo kun om Muhammed sine egne seksuelle lyster. Dette er så jordisk som det kan bli og en trenger knapt nok si mer om Koranens religiøse innhold. Islam slik det defineres av ikke-muslimer er i praksis muhammedanisme. Det de tilber er Muhammed sin eventyrsamling og egne fantasier og politiske meninger. Dette er så nær menneskedyrking som det er mulig å komme. Jeg vil gå så langt som å si at muslimene ikke bryr seg om gud i det hele tatt for da hadde de vært mer kritisk til hva som står i en bok skrevet av mennesker. Det de tilber i praksis er Muhammed selv om de ikke innrømmer det. Derfor klikker muslimene når en latterligjør Muhammed. Muhammed har funksjonen som Jesus har for kristne. Det er forresten ikke alle kristne som mener Jesus er noe annet enn en profet.

====

fotnote 1:Siden jeg var omtrent alene i Norge til å kritisere Koranen saklig på
dette tidspunktet (med unntak av Jarle Synnevåg) så har jeg vært litt
forsiktig med å røpe det. I dag er det så mange som kritiserer islam at
en kan stå åpent fram. En vet også i dag etter flere år at det ikke
finnes saklige motargumenter fra muslimene. De har fått sin sjanse til å
argumentere for koranen og forblir tause. Det eneste en kan forvente
fra de kantene er drapstrusler i fremtiden. Jeg har ikke mottatt EN
ENESTE saklig kritisk email fra en muslim på tross av at min artikkel er
en av de eldste i Norge om emnet og har blitt gjort kjent via forumer i
aviser, sendt i kopi til 800 politikere (jeg la alle inn på en email
liste og sendte lenken til alle), kopi til muslimske ledere i Norge osv.
Det er TOTALT FRAVÆR av saklig motargumenter. Tiden har nå gått ut -
deres sjanse til å komme med saklig kritikk er over. Nå vet vi at de
ikke har noe å fare med og det gjør oss sterkere i kampen mot dem siden
vi kan parere ethvert argument de kommer med. Det viser seg at de som roboter gjentar samme feilaktige argumenter noe din artikkel her illiustrerer. 

Protector