Statsmakten tyr til akselerasjonisme

Statsmakten tyr til akselerasjonisme

De ubudne gjestene liker ikke effekten av politidirektoratets strategi.

Koranbrenning visualiserer islamproblemet på en fin måte, ved at det bekrefter at din smilende muslimske nabo ikke nødvendigvis er en venn selv om han kan fremstå vennlig på godværsdager.

Når det regner forkullede koransider får du konstatert om han er én av de hundretusentalls muslimer i Norge som besitter islamske egenskaper som ikke er etterspurt i vårt demokrati.

PST og forskningsmiljøer har hevdet at elementer på flanken av den patriotiske side ønsker å fremskynde den samfunnskollapsen som nødvendigvis må komme som følge av islams selverklærte ensidig aggressive krig mot menneskeheten. Fenomenet kalles akselerasjonisme.

Sett hen til statsmaktens vanskjøtsel av demokrati og menneskerettigheter kan det se ut som om Erna (som på ingen måte kan beskyldes for å være patriot), også har omfavnet denne metodikken.

I vinter kommuniserte jeg med politidirektoratet om våre erfaringer med norsk politi, der jeg tok opp noen av lovbruddene de begår før og under våre stands.

Til tross for vår utstrakte hånd har den norske statsmakt valgt å bekrefte at den ikke er på demokratiets side.

I henhold til vår avtale med politidirektoratet tente jeg på tre koraner 6. og 7. august,  som respons på at politiet forsettlig krenker både SIAN og publikum sine menneskerettigheter.

Det vil jeg fortsette med, så lenge politiets kriminelle atferd fortsetter. De som er misfornøyde med koranbrenning som politisk agitasjonsmiddel bes henvende seg til politidirektøren som rette ansvarlige.

Politiets håndtering av våre stands er ikke bare tjenesteunnlatelse eller tjenestefeil. Obstruksjon av vår faktaformidling på stands er aktiv motarbeiding av demokratiet. Det er grove krenkelser av både SIAN og publikum sine grunnlovsfestede rettigheter og menneskerettigheter.

Politiet vet godt at min respons på ulovligheter fra statsmakten består av lovlige pønale tiltak, herunder koranbrenning.

Etter de avholdte stands på Bryne og Stavanger har vi samlet inn en mengde videoer fra sosiale medier og systemmedier, som beviser den straffbare ordensforstyrrelse, og politiets lovstridige unnlatelsessynder. Publikum sier selv at det ikke er mulig å høre talerne fra SIAN. Ergo har politiet brutt loven. At politiet selv hevder noe annet enn den dokumenterbare virkelighet endrer intet. I den grad politiet har hatt en lyttepost som hører, så endrer ikke det på det faktum at andre publikummere ikke hører. Én tilhørers krenkede menneskerettigheter er nok.

Politiets tankefeil er først og fremst at de anser instrumentbruk som ytring, dernest at politiet ikke evner å observere at støyen blokkerer formidlingsfriheten.

Så lenge politiledelsens evneveikhet – alternativt forsettlige lovbrudd – fortsetter, vil koranbrenning som respons på politisk knebling fortsette.

SIAN sin virksomhet er fundamentert på demokrati og rettsstatens prinsipper. Jeg er ikke ansvarlig for den radikalisering politietaten selv gir grobunn for, ved å åpenlyst dokumentere for norske  patrioter at vi ikke tillates å forsøke å redde landet vårt ved bruk av demokratiske virkemidler.

Jeg er heller ikke ansvarlig for at muslimske ubudne gjester velger å oppføre seg islamsk, når vi praktiserer demokrati i vårt eget land.

Politiet har i 2021 til en viss grad innrettet seg etter det lovverket de tidligere år har brutt, men de har designet nye ulovlige konsepter.

De nye lovstridige inngrep mot vår formidlingsfrihet og publikums rett til bevegelsesfrihet og deltagelse på et hvilket som helst arrangement i offentligheten, gjør at tilstanden totalt sett ikke er bedret, det er kun en endring av formen på politiets angrep og overgrep mot demokratiet.

Dette er nedslående, siden etaten har gjort en reell evaluering av egne ulovlige praksiser, uten at de har konkludert med at de ønsker å følge politilov, menneskerettslov eller grunnlov.

Dersom Erna skulle ønske å gjører noe for å rette opp alt det hun har gjort mot Norge, kan hun avsette kommunistbermen som har infisert politiledelsen, før hun går av etter valget.

Politiet er avhengig av tillit og støtte fra Folket, når de herværende islamske invasjonsstyrker påbegynner den regulære nedslaktingen av ikkemuslimske autoritetspersoner. Dette er allerede i gang i Sverige, Frankrike, Tyskland osv. Det er kun et spørsmål om tid.

I den forbindelse er det nærliggende å trekke frem ett av de positive aspekter ved koranbrenning:

PST har gitt klar melding om at koranbrenning og bevæpningsordre er nært sammenknyttet. Vi har stand på Furuset 21. august og ved den amerikanske ambassaden 11. september. Politidirektoratet kan ta for gitt at dersom Oslopolitiet fortsetter sin praksis – som er helt lik den ulovlige praksis som utløste koranbrenning i Stavanger og Bryne, så vil det komme vedtak om generell bevæpning av tjenestemenn.

Det er en god ting. De operative tjenestemenn i politietaten har ikke bedt om å bli styrt av politiserte teologisk inkompetente sosialistiske aktivister. Det er ingen grunn til at Allahs fotsoldater skal få lett spill når de bestemmer seg for å oppføre seg enda mer islamsk enn de allerede gjør, mot sitt ikkemuslimske vertskap og dets politistyrke.

Våpni sine skal mann på vollen ikkje gange eit fet ifrå. Uvisst er å vita når på vegom ute det spyrjast kann etter spjot.