Steen og Sultan anklager Quresi - Koranen går fri!

Islam Net vil ha belyst drap på frafalne og steining

Steen og Sultan anklager Quresi - Koranen går fri!

Den nye leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, og spesialrådgiver Shoaib Sultan som er ansatt samme sted som spesialrådgiver på ekstremisme, hadde lørdag 28. desember en kronikk i Dagbladet der de anklager Islam Net for konservativ ekstremisme. Islam Net sprer hat og står for problematiske holdninger, skriver kronikkforfatterne. De to oser imidlertid selv av ekstremisme. Rune Berglund Steen hevdet på et møte i Studentersamfunnet i Bergen i februar i 2012 at SIAN bør forbys fordi organisasjonen kan begå forbrytelser mot menneskeheten. Shoaib Sultan skrev på nettet at sianistene burde ha vært gravd ned på et jorde. Kronikken i Dagbladet bærer bud om at Antirasistisk Senter frikjenner Koranen, Muhammed, sharia og den islamske lære, mens Islam Net får gjennomgå – enda de «bare» formidler denne lære.

Imam Akmal Ali: Allah har bestemt at islamske kvinner kan ikke gifte seg med vantro menn.

Sultan og
Steen går
nå i spinn
Helmuslimen Shoaib Sultan og halvmuslimen Rune Berglund Steen - som heller til femtekolonnialismen og som er ansatt i den statlig finansierte private stiftelsen Antirasistisk Senter - hvitvasker nå islam ved å angripe Islam Net.

Ikke med et ord nevnes at Islam Net får inspirasjonen til hatet mot de vantro fra Koranen. Antirasistisk Senter plasserer seg med denne kronikken som en islam-vennlig statsfinansiert privat stiftelse - som feilaktig gir inntrykk av at vi har å gjøre med en folkelig organisasjon. Sammenslutningen er i virkeligheten en norsk-fiendtlig intellektuell gruppering - som ved kløkt og snedighet har manøvrert seg inn i varmen - der et utall «innvandrerorganisasjoner» får tildelt statlige midler til driften. Antirasistisk Senter får 11 millioner kroner om året.

Uren manipulering
Steen/Sultan skriver: «Islam Net fremmer et hatefullt syn på mange medmennesker (...). Den siste foredragsholderen de har invitert til Norge Abu Usamah, støtter drap på frafalne og homofile og fremmer hat mot ikke-muslimer.»
De to skjuler at det er ikke verken Islam Net eller Abu Usamah som tar dette barbariske dekret fra eget bryst, det er derimot islams lære og praksis. Riktig nok står det ikke noe i Koranen om homofili, bortsett fra forbud mot voldtekt av menn, men homofil praksis blir sett på som zina - hor og stor synd. Det regnes som hudud-forbrytelser, forbrytelser mot Guds grenser. Straffen er pryl, dødsstraff og steining. Dette er straffer som blir håndhevet i en del muslimske land som Saudi-Arabia,
Iran og Afghanistan - hvor tusenvis er blitt henrettet de siste 30 årene.

Ulv i fåreklær
I november 2007 var den samme «norske» muslim, Shoaib Sultan, leder av Islamsk Råd Norge. Han sa da at homofili er synd fordi Koranen forbyr det. Sultan forsvarte Asghar Ali som på et møte arrangert av Human-Etisk Forbund ikke ville ta avstand fra dødsstraff for homofili.
Det er åpenbart at Sultan nå som våpendrager i Antirasistisk Senter har behov for en blankpusset rustning - derfor tar han avstand fra Islam Net som har invitert en annen foredragsholder, Abu Usamah at-Thahabi, som går inn for å kaste de homofile utfor et fjell - fordi de er skitne, perverse hunder som bør drepes.

Når Sultan nå forsøker å vaske sin hjerne i forhold til tidligere holdninger, hadde det vært mer redelig om han hadde tatt avstand fra tidligere islam-synspunkter. Inntil så skjer er det på sin plass med et ord fra Orfeus i Underverdenen - rettet nettopp til den tidligere leder i Islamsk Råd Norge: «Stil dig ej saa hellig an, vi kender dig, Jupitermand!»

Helt uforståelig
Det er ikke til å forstå at Steen og Sultan får seg til å skrive i kronikken at Islam Net fremmer hat mot ikke-muslimer, uten samtidig å fortelle at dette hatet stammer ikke fra Islam Net men fra Koranen! Det er jo her alle muslimer får inspirasjonen – det gjelder å forfølge og utrydde alle mennesker som ikke vil underkaste seg Allah og «Profeten».
De tildekker at det er ikke Islam Net som er opphavet - det er islam - en politisk/religiøs ideologi som er en ulykke for menneskeheten - fordi den forårsaker terror og krig over nesten hele verden. Det er denne ideologien Antirasistisk Senter verner om!

De to kronikk-forfatterne gir sin fulle tilslutning til de høyere undervisningssteder som nekter Islam Net møtelokaler. Islam Net må «ikke få lov til å leve i sin egen boble».
Nei, men islam med tilhørende politisk-religiøst barbari i det muslimske ummah, skal derimot få leve i fred «i sin egen boble».
Det er totalt uforståelig at ikke våre politikere, Den norske kirke og Human-Etisk Forbund fordømmer denne ny-islamske nazismen - som med sine umenneskelige og krigerske doktriner - herjer, fornedrer og forgifter store deler av verdenssamfunnet.

Skinnhellig atferd
Forknytte og skinnhellige skriver de to om angivelige fordomsfulle nordmenn som misliker at en muslim gifter seg inn familien, mens de fortier at dersom den muslimske jenta gifter seg inn i en «vantro» familie og konverterer til kristendommen - venter det henne i egen familie, trakassering, og voldelige straffemetoder - alt mens sharia og Yusef al-Quaradawi krever dødsstraff.

Fullstendig meningsløst blir det også å hevde at muslimer framviser «like store variasjoner i sin tro som kristne, buddhister, hinduer og human-etikere.» Hvor var den muslimske «varianten» da 3000 muslimer marsjerte på Karl Johan i februar 1989 med krav om at Salman Rushdie måtte drepes umiddelbart? Hvor var de «moderate» muslimene på Youngstorget i fjor da 6000 muslimer krevde stopp i ytringsfriheten i forbindelse med Muhammed-filmen de ikke likte? Her var det Islamsk Råd som sto for markeringen. Hvor er de muslimene som med plakater krever ytringsfrihet uten noe - men...?
Hvor er muslimer med et «variert islam-syn» - som fordømmer islams nådeløse forfølgelse av ikke-muslimer? Hva sier og skriver de toneangivende i Antirasistisk Senter - når islamister over hele verden krenker på det groveste de helt sentrale menneskerettighetene?

Hyklerisk fasade
Steen og Sultan viser en hyklerisk fasade når de tar fatt i nordmenns «fordommer mot muslimer». De to islam-sympatisørene skjønner ikke at vil de ha forbud mot virksomheten til Islam Net - må de henge bjellen på katten og ta til orde for forbud mot islam – fordi islam med sitt opprinnelige og nåværende innhold fører med seg på tre kontinenter kaskader av lidelser, kriger, smerte og død. Den dag Antirasistisk Senter kommer til sans og samling og vender ryggen til nesten alt det islam står for – og den dagen Rune Berglund Steen og Shoaib Sultan krever en fullstendig reformasjon av islam - på en slik dag kan de regne med SIAN som støttespiller.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder