Stjålne sauer halalslaktes?

Stjålne sauer halalslaktes?

Ifølge Aftenposten i dag er flere hundre sauer sporløst forsvunnet fra norske beiteområder i høst. Politiet tror, sier politiførstebetjent Svein Arne Jenssen ved Sund lensmannskontor, at sauene er stjålet og at de halalslaktes. Bakgrunnen for mistanken er telefonsamtaler som er oppsporet. Videre har politiet vitneutsagn fra fergemannskaper og fra ansatte ved bensinstasjoner.

Ifølge opplysninger SIAN sitter inne med, innebærer halalslakting at dyret vendes mot Mekka. Den muslimske slakteren fremsier hyldesfomularet til Allahs pris – alt mens dyrets strupe skjæres over. Slaktedyret dør langsomt etter hvert som livet ebber ut.

Slaktemetoden er i strid med den norske dyrevernloven og med slakteforskriftene. Her er kravet ufravikelig: Dyret skal bedøves før avlivning og blodavrenning. Mens man fra veterinærhold i Skandinavia anser halalslakting for å være tortur av dyr, er slaktemetoden anerkjent i en rekke andre land. EU arbeider nå med et direktiv der det kan bli åpnet for halalslakting også i Europa – som i tilfelle også vil få betydning for Norge.

Det er islamske organisasjoner som krever at halalslakting tillates. Muslimene hevder at de kan kreve det i henhold til artikkel 18 i Menneskerettighetserklæringen.

Islamsk Råd Norge har godkjent at dyr kan bedøves før de slaktes, men det er også mange muslimer her i landet som ikke godtar dette. De skal ha ”ekte” halalslaktet vare – dermed er det kanskje i disse miljøer et marked for de stjålne sauene.

Aftenposten refererer til gårdbruker Anna Lena Røberg Hole som er blitt frastjålet 67 sauer. Hun sier: ”Jeg liker ikke tanken på hva som kan ha skjedd med dyrene.”

De fleste nordmenn mener at vi skal behandle dyr med respekt og omsorg. Når de må avlives til menneskeføde, er det viktig, det som står i dyrevernloven, at dyr ikke skal lide unødig.

Les mer i Aftenposten.

Arne Tumyr
Stopp islasmiseringen av Norge (SIAN)
Leder