Stopp islamiseringen af Danmark (SIAD) avholdt en vellykket demonstrasjon i Århus 23. august 2008

Fremmøtte demonstranter fra SIAD og SIOE viser sin støtte til grønlenderne. (Foto: SIAD)

Stopp islamiseringen af Danmark (SIAD) avholdt en vellykket demonstrasjon i Århus 23. august 2008

Demonstrasjonen var en protest mot muslimenes vedvarende, rasistiske trakassering av etniske grønlendere i Århus.

Som SIADs formann Anders Gravers påpeker gir alltid media SIAD skylden for uro når de har demonstrasjoner. Men SIAD gjør ikke noe annet enn å benytte seg av sine grunnlovsfestede rettigheter som alle demokratiske samfunn har og som er nedfelt i Danmarks Grunnlov bl.a. paragraf 77 og 79. SIAD og SIOE har gått i spissen for å vise solidaritet med grønlendere som har blitt forfulgt og angrepet av muslimer i Gellerup parken i Aarhus gjennom lengre tid. Det politiske korrekte Danmark tier om muslimenes forfølgelse av grønlendere og ser en annen vei mens Muhammeds soldater roper ”Gellerup er vårt!”. Tenk om det var grønlenderne som hadde trakassert muslimene, da hadde nok pipen fått en annen lyd. Ropet om ”rasisme mot muslimene” hadde gjallet fra partier og media. Men skal man snakke om rasisme så må det virkelig være når arabiske muslimer angriper inuitt folket som bor i Danmark. At danske politisk korrekte media fortier eller omskriver det som skjer er dessverre forutsigbart. Men likefullt en skam. At autonome og mentalt skadeskutte individer på den ekstreme venstresiden ikke kan se forskjell på rasisme og anti-rasisme viser bare at deres agenda aldri har vært demokrati og frihet for alle.

TV2 Østjylland dekket demonstrasjonen og intervjuet SIADs formann Anders Gravers.

Se nyhetsinnslag på YouTube.
Les mer i SIADs motstandsavis Fem-i-tolv.

Thomas Christiansen
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Representant