Storhaug tar et opppgjør med FrP, mens Helgheim begår regelrett sitatfusk

Hege Storhaug: Hva med ytringsfriheten i FrP? (Foto NRK)

Siv Jensen vil ikke vite av Sian-medlemmer, mens muslimer åpenbart er hjertelig velkommen i partiet

Storhaug tar et opppgjør med FrP, mens Helgheim begår regelrett sitatfusk

Er du medlem av SIAN nekter Siv Jensen deg medlemskap i FrP, men er du muslim er du åpenbart hjertelig velkommen. Hege Storhaug har tatt et oppgjør med partilederen, som slår seg selv på munnen. Siv Jensen har sagt at ytringsfriheten har forkjørsrett i Norge, men det henger ikke sammen med at man kan ikke være medlem i FrP dersom man også er med i SIAN, skriver Storhaug.

SIAN for fred og frihet -mot kommunisme og nazisme.

Hovedankepunktet FrP har mot SIAN er at organisasjonen, slik ledelsen i Frp ser det, vil forby religionen islam, mens Frp, er for full religionsfrihet. Underforstått-SIAN er ikke for religionsfrihet. Det er feil - organisasjonen gir sin tilslutning til menneskerettighetene og demokratiet - som blant annet omfatter religionsfrihet.
Partiets innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, tar Siv Jensen i forsvar og mener at kritikken Hege Storhaug fremmer mot henne bommer. Han viser til vedtektene i partiet, men begår regelrett sitatfusk for å få kabalen til å gå opp.
Helgheim skriver nemlig: «FrPs vedtekter sier at man ikke kan være medlem av FrP samtidig som man er medlem av et annet konkurrerende parti, en organisasjon som bryter vesentlig med vår politikk eller dersom medlemskapet kan skade FrPs omdømme.»
Helgheim stikker under stol at vedtektene sier også at den som driver «annen virksomhet hvis formål og profil kan skade partiet kan ikke være medlem».
Dermed aktualiseres spørsmålet: Driver ikke islamister «annen virksomhet» som kan skade partiet? Nei, mener FrP åpenbart - fordi en som tilhører islam og som har sine verdier knyttet til Koranen og Sharia - har sin forankring i en religion. Dermed er FrP-logikken klar: Medlemmer som tilhører islam, som ifølge Europarådet er uforenlig med menneskerettighetene og demokratiet, «skader ikke partiet». Det skader heller ikke partiet at tilhengerne av islam har et verdisyn som er hinsides de verdier FrP-medlemmene står for. Muslimer trenger ikke demokrati de vil bare ha islam. Sianister derimot, som vil verne om demokratiet, menneskerettighetene og det norske samfunnet – de er uakseptable for FrP.
Hege Storhaug skriver blant annet at «Siv Jensen kunne ha pekt på alle de mistrøstige statistikkene våre som viser at så mange muslimske jenter og kvinner, og også gutter og unge menn, lever miserable liv i Norge. Hun kunne ha pekt på at det ikke finnes et land i verden i dag dominert av islam som er et fritt demokrati. Hun kunne ha pekt på at hele FNs menneskerettighetserklæring er underlagt sharia av OIC, Organisasjonen for islamsk samarbeid. Hun kunne ha pekt på at vi lever i en nasjon basert på kristendommen. Videre kunne Siv Jensen vist til denne ferske rapporten fra IMDI om hvem som virkelig sliter i sine personlige liv blant unge i Norge – tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og ufrihet i dagligdagen.»

Jon Helgheim, Siv Jensen og den øvrige ledelse i partiet tør ikke å ta innover seg at islam er ingen religion - slik vi i den vestlige verden oppfatter innholdet i religionsbegrepet. Islam er en religiøst begrunnet ideologi og politikk som i detalj påtvinger menneskene en slaveri-lignende eksistens fra vuggen til grav – samtidig som det totalitære islamske regimet påtvinges samfunnet.
Etter at Jon Helgheim meget tilfreds på partiets vegne vil være «saklig og konstruktiv» i islam-debatten, slipper han ut denne sentensen: «Vår kamp foregår ved ord og politisk handling, ikke ved provokasjoner, kaos og bråk.» Underforstått: Det SIAN står for er nettopp «provokasjoner, kaos og bråk». Dette viser at Helgheim har en grunnleggende feilaktig oppfatning av den aktuelle situasjon. Er det SIAN som skaper «provokasjoner, kaos og bråk», eller er det voldelige muslimer og deres tilhengere? Med andre ord: Hadde SIAN tidd stille ville vi ha sluppet kaos og bråk.
Da Carl I. Hagen sto på Karl Johan i 1970-årene på 1.mai og talte liberalistenes sak, sto han stødig bak en kaskade av knuste egg mot politiets skjold. Av sine egne ba de Carl slutte med å «provosere» på en 1.mai. Han så gjorde, men han angret på det. Vebjørn Selbekk som gikk til kamp mot islam via karikaturtegningene og som gjorde en formidabel innsats for ytringsfriheten, maktet til slutt ikke presset og ba muslimene om unnskyldning. ¬ Deretter erklærte islamistene at nå var Selbekk under islams beskyttelse. Da jeg sviktet, skrev Selbekk i ettertid.
Ja, det blir for krevende å vise i ord og handling anti-holdninger mot islamisme. Det er fare for at du mister jobb, sosiale møteplasser, venner og endog familiebånd blir tynnslitte.
Mediene «informerer»: «Det var bare noen få på SIAN-markeringen», mens det var flere hundre motdemonstranter. Det forties at ifølge siste opinionsundersøkelse mener nesten halvparten av befolkningen at islam er en trussel mot norsk kultur.
Arne Tumyr

.