”Svensk” imam og den 13 år gamle jenta Asho

”Svensk” imam og den 13 år gamle jenta Asho

Innbyggerne i byen Kismavo i Syd-Somalia opplever et skrekkens islam med sharialover og kalasjnikover. Imam Fuad Mohamed Qalaf sørger for det.

Fuad kom til Sverige som asylsøker i 1992. Senere fikk han svensk statsborgerskap. Fuads hovedoppgave i Sverige var å spre militant islam. Det skjer i moskeene, hvor jihad predikes. Jihad – hellig krig mot vantro – er imamers hovedoppgave. Fra en rekke moskeer i Rinkeby og Stockholmsområdet spredte Fuad hatbudskapet: Død over amerikanere og jøder, de skal utryddes.

Unge svensker reiser til Somalia for å ta del i den radikale islamistiske bevegelse al-Shabaabs kamp. Bevegelsen synes inspirert av al-Qaeda. I øyeblikket dreier det seg om et snes unge, som har reist ned til trening og krigsdeltagelse. Antallet vokser.

11. september 2001 brant det under føttene på Fuad Mohamed Qalafs kalde ben. Den svenske statsborgeren, somalieren Fuad, rømte i all hast tilbake til Somalia. Der finnes De islamske domstolers høyeste råd, en militant islamsk ungdomsorganisasjon med tette både til al-Qaeda. Ifølge flere kilder finansieres rådet blant annet med statsbidrag fra de nordiske land.

Fuad medvirket til at 13-årige Asho Duhalow ble steinet i hjel i mars 2009. Eneste årsak: Asho og hennes nærmeste hadde ikke råd til å kjøpe en heldekkende drakt til henne.

En sak til: 8. mai 2009, straks etter fredagsbønnen til Allah, ble det i den lokale moskeen meddelt tid og sted for avstraffelsen mot en mann som skulle få hugget av sin høyre hånd. Sult hadde ført til et tyveri til en verdi ca. 800 svenske kroner. Tusener overvar avstraffelsen på en liten fortballbane. Ved siden av den avhugne høyrehånden lå en Koran. Jeg undres: Hva vil de politiske og geistlige dialogatletene oppnå? Representanten fra kongehuset har begått beklagelige feilskjær ved besøket i moskeen. Den er nær knyttet til det militante islam.

Olav Andreas Dovland
Cand.theol