Sverige: To av tre voldtekter begås av innvandrere

Sverige: To av tre voldtekter begås av innvandrere

Innvandrere står bak to tredeler av voldtektene som resulterte i domfellelse i løpet av 2009. Halvparten av voldtektsmennene er selv født i utlandet, og irakere er kraftig overrepresentert.

Det var Sverigedemokratene som i dag presenterte en sammenstilling der man har gått gjennom alle voldtektsdommer i løpet av fjoråret, der voldtektsofferet var over 15 år. I følge rapporten er 48 % av de dømte født i utlandet. Dersom også andregenerasjonsinnvandrere regnes med, så stiger innvandrernes andel av voldtektsdommene til to tredeler, hevder Sverigedemokratene.

– Sverigedemokratene valgte å begjære ut samtlige tingrettsdommer der stevning var tatt ut og dom avsagt i løpet av 2009, der ofrene var voksne og dommen gjaldt voldtekt, heter det i sammenstillingen.

Når det gjelder grov voldtekt, sto utenlandsfødte bak 64 % av samtlige tilfeller som førte til domfellelse i løpet av fjoråret. Sverigedemokratene konstaterer også at innvandreres overrepresentasjon hva gjelder voldtekt ser ut til å ha økt siden rapporten fra Brottsförebyggande rådet (Brå) av 2005. Den rapporten baserte seg på anmeldte voldtekter mellom 1997 og 2001.

Sammenstillingen har allerede blitt kritisert av Klara Hradilova-Selin ved Brottsförebyggande rådet.

– Man kan ikke si noe om den faktiske kriminaliteten ut fra dømte forbrytelser. Det var over 6 000 anmeldte voldtekter i fjor, sier hun.

– Forskning viser at svenske menn har mye lettere for å klare seg uten domfellelse.

Det er likevel uklart hva slags forskning hun sikter til. Hun redegjør heller ikke for om svenske menn lettere klarer seg uten domfellelse fordi de følger loven eller om det skyldes andre årsaker.

Sverigedemokratene imøtegår kritikken i en pressemelding.

– Grunnen til at vi gjorde denne studien var at vi tidligere har fått kritikk for at vi har benyttet oss av BRÅs statistikk over anmeldte gjerningsmenn. Da het det at man ikke kunne si noe om de faktiske forhold ut fra denne statistikken ettersom personene det gjaldt bare var mistenkte og ikke faktisk dømt.

Av Mattias Albinson, Fria Tider 25.08.10. Oversettelse til norsk ved SIANs nettredaksjon.