Sviket fra Dagfinn Eckhoff i Hedningsamfunnet

Sviket fra Dagfinn Eckhoff i Hedningsamfunnet

Generalen i Hedningsamfunnet gjennom flere tiår, Dagfinn Eckhoff, som har vært og som er knusende i sin kritikk av kristendommen, ble av NRK Radio spurt 7. november om hvordan han stilte seg til islam. Eckhoff svarte: ”Jeg kan for lite om denne religionen.” Dermed er sviket totalt. Eckhoff, Hedningsamfunnet og de fleste venstresosialister fordømmer kristendommen nord og ned, mens de samme menneskene skjermer islam. Dette til tross for at i vår tid er det ikke kristendommen, men islam som truer ytringsfriheten og religionsfriheten – samt freden og friheten i dette landet.

Under krigen sendte Hjemmefrontens ledelse ut ”20 kampbud”, der det var listet opp ti bud hva man ikke skulle gjøre – og ti bud hva nordmenn skulle gjøre – for dermed kunne de bidra til at Norge igjen ble et fritt land med fred og frihet. Eckhoff og hans meningsfeller opptrer i strid med bud nr. 7 i denne parolen. Det heter her:

Det er din plikt å holde deg mest mulig underrettet om det som skjer. For den som virkelig ønsker det, er dette ikke vanskelig. Det er også din plikt å meddele det du lærer til andre.

Nei, det er ikke vanskelig å sette seg inn i det system islam representerer. Det gjelder å ta de grep som er nødvendig – og det må gjøres før det blir for sent.

Venstresosialistene her i landet har vært avantgarden i kampen mot kristendommen – helt fra Arnulf Øverlands berømte foredrag i 1933 med påfølgende blasfemirettssak – iverksatt av indremisjonshøvdingen Ole Hallesby. I vår tid er det særlig de venstreradikale i Hedningsamfunnet, Human-Etisk Forbund og Religionskritisk forlag – som fører an i kampen mot de kristnes trosfellesskap. De samme grupperingene har, med Lars Gule i spissen, ivret for fremmedkulturell innvandring og ”ja til et fargerikt fellesskap”. Først nå ser enkelte av sosialistene, ikke minst i Danmark, at islamiseringen ødelegger samfunnet for kommende generasjoner.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder