Ta kampen før det er for sent!

Ta kampen før det er for sent!

Siv  Jensen og Erna Solberg fant ikke hverandre da de i NRK’s politiske  kvarter i dag drøftet innvandrings- og integreringspolitikk. Siv Jensen utbrøt  temmelig frustrert til slutt at hun var ikke blitt særlig klokere i spørsmålet hvor Høyre står i viktige spørsmål som menneskerettigheter, ytringsfrihet, religionsfrihet, likestilling – verdier som ifølge Siv er under press i vårt samfunn i dag. Hun var også kritisk til at så mange Høyre-folk hadde tatt avstand fra Christian Tybring- Gjedde sin kronikk der han hevdet at flerkulturen vil ”rive landet vårt i filler”. Det kom fram under samtalen at Erna distanserte seg kraftig fra denne oppfatningen, samtidig som hun hadde merket seg at Siv Jensen uttalte at hun ikke ville ha brukt de ordene som Tybring-Gjedde benyttet i sin kronikk.

 

 

Diskusjonen mellom de to partilederne dreide seg om et mulig regjeringssamarbeid - og de problemer som gjør seg gjeldende på grunn av uenighet mellom de to partiene. Dette gjelder i sær innvandring og integrering. Solberg ville ikke sette seg ned med Jensen og meisle ut felles holdninger – for Erna ville da, sa hun, ekskludere andre partier (Krf. pg V). Jensen påpekte at Disse partiene vil ikke samarbeide. Siv formulerte seg ganske surt da hun sa at hun forsto Ernas problemer – for halvparten av hennes parti vil samarbeide med FrP – den andre halvparten vil ikke det.
Der står egentlig saken – uavklart og uryddig – der FrP på den ene siden har et stekt ønske om å komme i regjering sammen med Høyre ­ – samtidig som holdningen til Tybring-Gjedde og hans meningsfeller er totalt uspiselig for Høyre. Han fremstilles som om han står  for ekstremisme. Det paradoksale er at Tybring-Gjedde rettet sine angrep mot Arbeiderpartiet, men partiets politikere holder munn – mens de til sin tilfredshet ser at det er FrP og Høyre som for øyeblikket er i ferd med å ”rive hverandre i filler”.
Vi har altså fått en håpløs situasjon, for nå gjelder det som aldri før å fronte en politikk som kan ta fatt i de problemene Tybring-Gjedde og Siv Jensen reiser. Men dessverre beskrives problemene og oppgavene av FrP-folkene   i diffuse ordelag. Situasjonen også den at FrP internt sliter med hvilken linje de skal legge seg på i innvandrings- og integreringspolitikken.
Skal FrP unngå å bli et sterkt redusert parti i sin streben etter å tekkes Høyre, som Høyre på sin side kynisk vil utnytte til egen fordel, må FrP finne sin egen vei og si til folket foran stortingsvalget i 2013: Dette mener vi, dette er vår holdning. Etter valget vil Siv Jensen så måtte vurdere hvilke regjeringskonstellasjoner som kan gi best uttelling for denne politikken. Hun må bare ta til etterretning at Høyres egentlige holdning til FrP er en kald skulder. Den eneste sjansen FrP har i denne situasjonen er å fronte en krystallklar politikk på bred front der FrP fremstår som det eneste partiet som kan redde landet fra å bli ”revet
 i filler”.
 Når Tybring-Gjedde skriver at vi har fått inn i landet ”ukultur” hvor ”muslimsk enfold, dogmatisme og intoleranse får stadig sterkere grobunn” – og når Siv Jensen snakker om at norske verdier  ”er under press” – da må de fortelle folket i klartekst hva dette dreier seg om.  Svaret vil måtte bli: Politisk islam er ukulturen som bryter ned demokratiet. Muslimer, som er hjernevasket, står for uakseptabel intoleranse. Med 30 millioner muslimer i Europa og med nærmere 200.000 i Norge, har vi fått en femtekolonne i vår sivilisasjon som er en trussel mot land og folk og hele den vestlige kultur.
FrP må våge å ta kampen  – ikke mot ”minoriteter”, men mot islam. FrP må åpne pakken med påskriften ”islam” og se hva den inneholder. Først må FrP-politikerne sette seg inn i de skremmende budskapene de finner i pakken – dernest må de gå ut til velgerne og si i utvetydige ordelag at islam representerer  en ord politikk som truer vårt velferdssamfunn, vår fred og frihet.
Men hva blir i tilfellet konsekvensene?  Islamsk Råd Norge, imamer og muslimer, radikale så vel som såkalte moderate muslimer,  vil toge fram i tusener på Karl Johan der de skriker at det norske folk kommer med en krigserklæring mot islam. De vil skremme oss til taushet.
Dette er situasjonen – og valget. Vårt klare budskap til FrP er: Ta ansvar – og ta kampen før det er for sent.  
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder.