Takk og farvel

Takk og farvel

Islamsk Råd Norge takket Bærums politikere for deres bistand i islamiseringsprosessen, i Budstikka 7. mai. 

IRN har tidligere tatt til ordet for å forby SIAN. De har også slått fast at islamsk lov er overordnet norsk lov.

IRN motarbeider alle de verdier som kommunepolitikerne er satt til å forvalte.

Dersom IRN lykkes med sitt forsett, vil samtlige Bærumspolitikere måtte finne seg ny jobb. Det er kanskje den eneste positive effekten av islamiseringen av Norge.

Koranen 4:59, 33:01, 5:49-50 mfl slår fast at vantro ikke kan ha makt over muslimer. Profeten sier det samme (Bukhari 9:89:258). Derfor sier sharia at vantro ikke kan være politikere, dommere, politi etc, etter at Grunnlovens §2 er justert i henhold til sharia, slik lovverket er i de over 50 land som ikke har lyktes med å unngå å bli islamisert.

Når politikerne nå får «takk» fra IRN, bør de gå i seg selv og tenke gjennom hvordan de skjøtter sine verv. De stemmeberettigede i Bærum må spørre seg om politikere som åpent arbeider for å avskaffe Norge tjener velgernes interesser.

IRN viser til at det islamske miljø lenge har forsøkt å ta et oppgjør med SIAN sin politiske virksomhet. Oppgjøret har hittil kun gitt seg utslag i eskalerende voldsbruk. Våre fremstøt til islamske organisasjoner og moskéer for å arrangere debatter, møtes med taushet eller avslag. De foretrekker tilsynelatende å løse ubehaget SIAN skaper for dem, med islamske metoder fremfor demokratisk fri meningsbrytning og sannhetssøken.

IRN viser at de lever i et parallelt univers der vestlige frihetsverdier ikke har noen plass. De hevder vi «misbruker» ytringsfriheten med hatefulle ytringer. Den dokumenterbare realiteten er at SIAN aldri har fremført noen tale med hatefulle ytringer siden oppstarten for over 20 år siden.

IRN hevder uten grunnlag i fakta at SIAN vil drive etnisk rensing. Shariatilbøyelighet er ikke en etnisitet. Det er en politisk kraft som vil avskaffe Norge. Derfor er det helt legalt og fornuftig å relokalisere shariatilbøyelige til opprinnelsesland.

Når IRN mener at ytringsfrihet ikke bør brukes til å krenke andres trosfrihet og menneskerettigheter, ignorerer de at sharia er politikk, ikke religion. Det er ikke en menneskerett å okkupere og ødelegge andres land. Menneskerettighetene gir adgang til å relokalisere shariatilbøyelige.

SIAN vil ikke frata muslimer retten til et åndelig forhold til en gud. Det er islams uttalte politiske ambisjon om å okkupere Norge vi motsetter oss.

IRN dokumenterer at de ikke passer her når de betegner faktabasert folkeopplysning som «psykisk vold». Krenkelse er ikke vold. Anfører du krenkelse, beviser du at du er ute av stand til å tenke, og at du ikke har saklige argumenter. Ord er ikke vold, de er ord. Fakta er ikke vold, det er fakta.

IRN og politikerne bør reflektere over hvorfor SIAN må ha politibeskyttelse for nærmere en million kroner hver gang vi skal dyrke demokratiet. Hva sier det om hvilken tilstand dere har hensatt landet i, og hvor vi er på vei?

Det er på høy tid vi vinker farvel til deporteringskandidatene og stemmer vekk politikere som ikke setter Norge først.