Talene fra turnén på Sørlandet

Talene fra turnén på Sørlandet

Shoaib "finger'n" Sultan med voldskommunistene

SIAN tok tre strake på Sørlandet. Responsen har vært overveldende positiv. Antall henvendelser og kommentarer indikerer at flere og flere er negative til meningstotalitarisme i regi av ymse venstreekstreme og identitetspolitiske bevegelser. Folk kjenner seg ikke igjen i mediebildet, og da er det befriende at SIAN kommer og gjeninnfører normalitet, tar i bruk demokratiet, og snakker om ting folk betrakter som ekte problemer på en utilslørt og ærlig måte.

Talene kan sees her

Arendal 6.8.20

Lars Thorsen 1

Ellen Due Brynjulfsen

Lars Thorsen 2

Anna Bråten (barbarangrep)

Farsund 8.8.20

Lars Thorsen 1

Ellen Due Brynjulfsen

Lars Thorsen 2

Anna Bråten

I Arendal klarte ikke importerte uintegrerbare barbarer og hjemmeavlede hjernevaskede dhimmier å oppføre seg norsk, da Anna tok frem koranen.

I det hun skulle be muslimer kaste av seg åket som koranen og Muhammeds lære legger på dem, gikk de bananas.

Det er åpenbart behov for riktig mange gjenbesøk for å redde Arendal fra Muhammeds mørke.

Både i Arendal og Kristiansand var Allahs hitreiste befalingsmenn opptatt av å stagge de lokale muslimer sin utøvelse av islamsk adferd. Shariapolitimennene Talal Haidar og Josef Hæier vet at det ikke er gunstig for islams erobringsprosjekt, dersom de skitne vantro blir klare over islamsk ekstreme voldsvilje, før okkupasjonen er et faktum.  

I Farsund hadde politiet uten lovlig grunnlag – uten å gi oss skriftlig, begrunnet eller hjemlet vedtak - besluttet å flytte standen fra torget som kommunen hadde gitt tillatelse til å benytte. Dette er en veldig god illustrasjon på sykdommen i politietaten.

Politiets jobb – som Ernas lakeier – er å dempe de naturlige effektene av importert feilkultur; Vold, voldtekt herrefolkadferd dominanskrim – islamsk adferd. Ikke alle er begeistret for at vi påpeker sammenhengen mellom islam og islamsk adferd.

Allmenheten må nødvendigvis tynes av statsmakten for at flest mulig skal sitte stille mens vi, vår kultur, identitet og land utslettes.  

Konkret manifesterer dette seg i at skrivebordspoliti ofte opptrer som politiske kommisærer; Norgesfiendtlig, demokratifiendtlig og SIANfiendtlig. At operativt politi oppfører seg like nedrig er mer sjeldent. De vasser tross alt daglig i den dritten som SIAN beskriver.

Felles for begge disse stands er at politiet tok sin tjenesteplikt såpass alvorlig at det var mulig å fremføre folkeopplysning uten at vår formidlingsfrihet ble krenket av straffbar ordensforstyrrelse/støy.

De som vil islamisere Norge har all rett til å agitere med stemmebruk, men den lovstridige støysabotasje slike normalt benytter, med lydforsterking, instrumenter, grytelokk og lignende, var fraværende av den enkle grunn at politiet hadde forhåndsannonsert at de ville gjøre jobben sin.

At dette er nødvendig å meddele motdemonstranter er selvsagt et sykdomstegn, idet respekt for menneskerettighetene burde være en selvfølge selv om man er venstrebliven eller muslim. Vil man leve etter andre kjøreregler enn våre vestlige, er det rikelig med shitholes man kan flytte til, både islamske og kommunistiske, der man slipper å plages av andres ytringsfrihet.  

Fredag 7.8.20 avholdt SIAN brosjyreaksjon i Kristiansand.

Her deltok også Arne Tumyr. Hans betydning for motstandskampen mot islamiseringen kan ikke overdrives. Vi har ikke for vane å bedrive heltedyrkelse men på samme måte som John Wayne fikk medalje av Kongressen der den pregede teksten kort og godt lød «American» er tiden overmoden for en «Norsk» medalje fra Stortinget til Tumyr. Et folk uten egen kultur og identitet er ikke et folk. Opprettholdelse og forsvar av landets verdier er derfor fundamentalt for nasjonens overlevelse.

Under brosjyreutdelingen ble det raskt klart at vi ville gå tomme for materiell, og vi måtte rasjonere. De fremmøtte Antifa terrorister løste dette på en udemokratisk måte da de tok oppstilling rundt oss og nektet publikum å gå forbi, og nektet dem å ta imot opplysningsmateriell. Slik avkler de totalitære argumentløse seg selv.

Også politiet nektet publikum å diskutere med oss, på et arrangement der hele formålet var debatt. Klart lovstridig.

Video av Debatt 1  og Debatt 2.

Neste alle jeg pratet med i Markens gate var sterkt venstreblivne. Fra 68-eren som mente at kommunismen aldri i sine 100 leveår har vært implementert korrekt – til de yngre hjerneløse som ikke vet hverken hva deres egen kommunisme eller islam faktisk innebærer.

Etter avsluttet arrangement i Markens gate ble Arne Tumyr trakassert av venstreekstremister som blant annet begikk skadeverk, men to sivile polititjenestemenn sto med armene i kors og så på. Slik adferd er i det minste egnet til å skape avsky hos allmenheten, mot de kreftene som arbeider for mer islamisering av Norge.