Terroristene er ifølge Koranen gode muslimer

Terroristene er ifølge Koranen gode muslimer

Da nazistene i Tyskland i 1930-årene terroriserte jøder, satte fyr på Riksdagsbygningens, brente bøker de ikke likte og kastet alle som sto i opposisjon til Hitler inn i konsentrasjonsleirene, spurte man forferdet: Hvordan er det mulig – hva er det som foregår? Svaret den gang lød: Les Hitlers ”Mein Kampf” – her er alt beskrevet og ”forklart”. I dag er Hitlers kampskrift forbudt i Tyskland. I vår tid begår islamister verden over terrorhandlinger. Mange spør med forferdelse – hvordan kan muslimer begå slike handlinger? Svaret har mye til felles med spørsmålet i 30-årene – og svaret: Les Koranen – her er alt beskrevet og ”forklart”. Det er bare den forskjell at mens ”Mein Kampf” er forbudt i dagens Tyskland fordi den oppfordrer til utryddelse av jøder, er Koranen ikke forbudt enda den oppfordrer til folkemord – alle de ”vantro” skal utryddes.

De fleste som diskuterer disse spørsmål kaster seg over terroristene – enten det nå er Osama bin Laden, eller ”vår egen trusselmann”, Mohyeldeen Mohammad fra Larvik. Det sies og skrives at de som oppfordrer til vold og trusler, og de som utfører terrorhandlinger, er kriminelle ekstremister, de er fiender av menneskeheten. Terrorister er ekstremister som har mistolket sin religion, heter det.

I virkeligheten er terroristene ”gode muslimer”. De har blitt inspirert på koranskoler – de har studert Koranen – og de er blitt lovet at dør de som martyrer for Allahs sak går de rett til paradiset der 72 jomfruer venter dem. Det er enhver muslims plikt å kjempe for Allah.

Dersom Dagbladets redaktør hadde begått den ”skjendige handling” å fremstille Muhammed som en gris hadde muslimene – dersom de hadde hatt makten i dette landet – skåret strupen over på ”forbryteren”. For det gjelder det som skrevet står: ”Sverdet over halsen på dem som anklager Muhammed.”

Det er opplest og vedtatt i muslimske miljøer at de må følge bestemte strategier når de er i mindretall. Da skal de være tålmodige over for de kristne og jøder. Muslimer har lov til å lyve overfor ”Bokens folk” for å beskytte sine liv og sin religion.

I de vestlige land presenterer muslimene sin religion som svaret på alle livets problemer. Mange muslimer tilpasser seg tilsynelatende vestlig kultur – de hevder gjerne at islam står for toleranse, rettferdighet og er uten fordommer i noen retning.

Dette gjelder bare når de er i mindretall. Den gode muslim kan i Koranen lese 60 sider der surene utelukkende dreier seg om hellig krig. Her er det voldsorgier, terror og utryddelse av alle de som ikke vil underkaste seg Allah.

Foreløpig nøyer norske muslimer seg med å islamisere Norge i samarbeid med de politiske myndigheter.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder