Thorsen og Tumyr er nå anmeldt av muslimene

Imam Akmal Ali: Sian har ulovlig satt fyr på Koranen og har kommet med verbale overgrep mot muslimene.

Saken om koran-brenning oversendt riksadvokaten

Thorsen og Tumyr er nå anmeldt av muslimene

Den nye riksadvokaten, Jørn Maurud, har nå på sitt bord fått saken om hvorvidt koran-brenningen i Kristiansand 16. november er hatkriminalitet. Det er lederen i SIAN, Lars Thorsen, og Arne Tumyr fra SIANs Agder-avdeling - som de muslimske organisasjonene i Agder med imam Akmal Ali i spissen - har anmeldt for overtredelse av straffelovens § 185. En av de muslimske lederne, Omar Sadiq uttalte i et møte med kommunen og politiet etter hendelsen. (Fædrelandsvennen 20/11): «Vi kjører denne saken i rettssystemet. Vi ønsker en gang for alle å stoppe SIAN og andre som skaper splid og rivalisering.»

Anmeldelsen med begjæring om påtale og straff ble sendt politiet i Kristiansand. Det ble her gitt uttrykk for at det er ulovlig å sette fyr på Koranen. Det ble også anført at talene inneholdt hatefulle ytringer.
I den offentlige debatt har flere gitt uttrykk for at koran-brenningen har ikke noe med rasisme å gjøre og at straffelovens § 185 umulig kan komme på tale i en slik sammenheng. På den annen side har det fra politiets side vært hevdet at koranbrenning og «stygge ord» i en viss kontekst kan skli over i hatkriminalitet.
Saken er åpenbart vanskelig for juristene. Politiet oversendte saken til statsadvokaten i Agder for eventuell politietterforskning, henleggelse eller utferdigelse av tiltale, men også her gjorde tvilen seg åpenbart gjeldende, for førstestatsadvokaten i Agder, Erik Holmen, sendte sakspapirene med sin innstilling til riksadvokaten for avgjørelse. Hvilke råd riksadvokaten har fått fra de underliggende påtaleorganer er ukjent da de er unntatt offentlighet.