Tør ikke stille opp mot SIAN i debattmøte på Gjøvik folkebibliotek

Redaktøren av Oppland Arbeiderblad, Erik Sønsterlie, snakker og snakker , men viker unna å snakke med SIAN om hans begredelige aksjon på Gjøvik 7. oktober. Han trodde SIAN sto for hatet, men så var det hans egne venner -muslimer og deres sympatisører som utøvet vold både mot SIAN og politiet.

Redaktøren i Oppland Arbeiderblad har trolig ennå ikke kommet over sjokket etter at han åpnet for muslim-hatet mot SIAN på Gjøvik den 7. oktober

Tør ikke stille opp mot SIAN i debattmøte på Gjøvik folkebibliotek

Lørdag 7. oktober 2017 vil redaktøren av Oppland Arbeiderblad, Erik Sønsterlie, trolig huske hele sitt liv - for den dagen sto han frem for folket i Gjøvik med den antatte største politiske feilvurdering i hele sitt liv.

Han hadde nemlig engasjert seg langt utover det som er vanlig for en redaktør i en lokalavis. Han oppfordret folk i Gjøvik-området til å ta avstand fra «muslimhatet» som han mente SIAN ville stå for under sin demonstrasjon samme dag.
Han fikk trykket opp plakater med påskriften: «Vend hatet ryggen». Flere hundre mennesker møtte frem på Torget. Under demonstrasjonen oppdaget imidlertid redaktøren, åpenbart frustrert og fortvilet - at det var ikke SIANs folk som sto for hatet - det var muslimer og deres norske medløpere! Det var altså hans egne venner og samarbeidspartnere som sto for hat og vold!
Motdemonstrantene gikk til angrep både mot SIANs folk og også mot politiet.
Redaktøren entret scenen - tok mikrofonen og oppfordret folk til å respektere ytringsfriheten og la SIAN få fremføre sitt budskap - men det var for sent. Den opprivende hendelsen på Gjøvik torg som Oppland Arbeiderblad i sterk grad medvirket til, var et faktum og en politisak.
SIAN har spurt redaktør Sønsterlie om han vil stille opp i et debattmøte på biblioteket der temaet er: «Refleksjoner etter SIANs besøk på Gjøvik».
Invitasjonen hadde dette innholdet:
«Vi ser for oss et informativt og meningsfylt opplysnings- og debattmøte der du som redaktør og aktør i det denne sak omhandler - stiller opp som forsvarer av dine holdninger og handlinger til gatearrangementet i Gjøvik 7. oktober d. å. – der bakteppet er den spente situasjon vi har i landet forårsaket av den muslimske masseinnvandringen.
Undertegnede vil da eventuelt fronte SIANs syn - og her vil det komme fram at vi er gnistrende uenig med deg - og at du må ta din del av ansvaret for at arrangementet eskalerte i en uheldig retning. Videre vil vi hevde at du åpenbart ikke ser den onde politikken som islam etter vår mening representerer.
Forøvrig står både du og undertegnede fritt innenfor ytringsfrihetens ramme, hva form og innhold angår, å fremme de elementer som anses viktige i denne sammenheng.
Etter som SIAN representerer «aktoratet» er det naturlig at undertegnede starter med f. eks. en halv times innledning, at du deretter får tilsvarende tid og at det så avsettes en time til spørsmål og kommentarer fra salen.
Arbeidstittelen er: «Refleksjoner etter SIANs besøk på Gjøvik 7. oktober».Vi håper at du stiller opp og at vi her får til et møte som representerer det beste av det vår ytringsfrihetskultur kan oppvise.»
Redaktøren avslo - han hadde ikke noe ønske om å stille opp i denne debatten.
Redaktør Sønsterlie går rett inn i folden som vi har sett mange ganger - det er personer som fremmer usaklig og usannferdig kritikk mot SIAN - samtidig som de fremstiller islam som «fredens religion». Når vi så utfordrer dem til et debattmøte så har de ikke anledning til å stille opp.
Det er ikke slik eliten bør forvalte demokratiets spilleregler. Her skal ord stå mot ord, argument mot argument og sannhetssøkende åndskraft mot løgn og desinformasjon.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
Leder